Łączenie między przestrzeniami

Jeżeli do szafki zostanie dodana kolejna przestrzeń, pomiędzy nimi zostanie domyślnie utworzona przegroda, której grubość zostanie wliczona do całkowitej wysokości szafki. Po najechaniu na nią widoczna staje się ikona z dostępnymi dodatkowymi opcjami łączenia między przestrzeniami.

Po kliknięciu w ikonę do wyboru są trzy rodzaje łączenia przestrzeni:

Brak – przestrzenie nie są od siebie oddzielone. Na przykład szafka o grubości 18mm z jedną przestrzenią o wysokości 400mm i szafka z dwiema przestrzeniami po 200mm w tym przypadku będą miały tę samą wysokość 436mm.

Przegroda – domyślne oddzielenie przestrzeni, jej grubość jest wliczana do całkowitych wymiarów szafki. Przegroda ma długość równą długości wewnętrznej szafki, tzn. od lica do płaszczyzny pleców. Jest to możliwe do zmiany parametrami „skrócenie przodu” i „skrócenie tyłu”.

Istnieje również możliwość zmiany pozycji przegrody w pionie. Przegroda zostanie przesunięta w górę o wartość wpisaną w polu „zmiana pozycji przegrody”, by przesunąć ją w dół należy wpisać wartość z minusem. Należy używać tej opcji ostrożnie, ten parametr nie ma wpływu na suwak wysokości przestrzeni – jeżeli pozycja przegrody zostanie zmieniona, faktyczna wysokość przestrzeni względem podawanej klientowi będzie zafałszowana.

Przegroda jest zawsze montowana takim samym zestawem łączeń jak wieńce.

Listwa – przestrzenie można również oddzielić listwą. Jest montowana z przodu szafki i posiada szerokość określoną w parametrze „szerokość listwy”.

Pole „zmiana pozycji listwy” pozwala na zmianę jej pozycji w pionie, z takimi samymi zastrzeżeniami jak w przypadku przegrody.

Listwa między przestrzeniami jest montowana zestawem łączeń identycznym jak dla wszystkich pozostałych listew w szafkach.