Raport – Czas pracy na zleceniu pracownika

Raport prezentuje w formie tabeli zestawienie czasu pracy pracownika na wybranym zleceniu

Dostęp można uzyskać:

  • Administracja -> Lista użytkowników
  • Raporty -> Czas pracy pracownika na zleceniu