Pierwsze kroki

Po pierwszym zalogowaniu się do eRozrysu należy go skonfigurować pod swoje porzeby. Kroki obejmują:

1. Stworzenie własnych baz płyt i oklein. Najlepiej jest to zrobić z poziomu pliku CSV, czyli pliku odczytywanego przez dowolny edytor kalkulacyjny (np. Microsoft Excel). Tworzenie bazy płyt opisane jest tutaj, a tworzenie bazy oklein tutaj. Następnie do baz należy wgrać obrazki dekorów, instrukcję jak to zrobić można znaleźć tutaj

2. Import bazy z eRozrysu do optymalizatora. W eRozrysie i optymalizatorze muszą być identyczne bazy by komunikacja działała poprawnie. W przypadku kiedy dany eRozrys posiada wykupiony moduł automatycznego importu baz do optymalizatora, nie trzeba nic więcej robić. Erozrys samodzielnie wgra bazę i będzie ją aktualizował w określonych odstępach czasów. Jeżeli dany eRozrys nie posiada tego modułu, bazę należy zaimportować ręcznie – proces jest opisany dla każdego z optymalizatorów w spisie treści po prawej stronie.

3. Dostosowanie ustawień pod swoje potrzeby. Instrukcja dotycząca ustawień znajduje się tutaj i tutaj. W ramach ustawień należy określić np. minimalne wymiary elementów, adresy do mailingu itd. Można również zmienić domyślną kolorystykę eRozrysu na bardziej odpowiadającą wizerunkowi firmy (instrukcja tutaj).

4. Założenie kont pracownikom firmy. Konta pracownicze zakłada się identycznie jak konta klienckie (proces opisany jest tutaj). Po założeniu konta należy pamiętać o jego aktywacji. W zależności od potrzeb, niektórym kontom można nadać uprawnienia administracyjne. Moduł zaawansowanego cennika pozwala na bardziej rozbudowane zarządzanie uprawnieniami użytkownika.

5. Konfiguracja serwisów zewnętrznych. Jeśli eRozrys posiada zainstalowany moduł powiadomień sms lub płatności PayU, należy pamiętać o założeniu kont na odpowiednich serwisach i ich skonfigurowaniu.

6. Dodanie regulaminu i pomocy. Podczas rejestracji konta, użytkownik musi zaznaczyć pole o zaakceptowaniu postanowień regulaminu. Wymaga to, by regulamin był zamieszczony na odpowiedniej stronie. Instrukcja jak go umieścić opisana jest tutaj.

7. Na koniec warto zapoznać się z przebiegiem procesu składania zamówienia. Tutaj opisane jest, co się dzieje z zamówieniem i jak kwestia wygląda od strony klienta oraz administratora.

By ułatwić klientom składanie zleceń, można udostępnić im link do instrukcji przeznaczonej dla klienta eRozrysu. Link to http://wiki.ncsit.pl/index.php/er-klient-rejestracja-nowego-uzytkownika/