Moje zamówienia

W zakładce „Moje zamówienia” znajdziemy wszystkie dotąd złożone przez nas zamówienia.

W zależności od wersji systemu eRozrys w zakładce opcje znajdują się takie możliwości jak: kopia zamówienia, szczegóły (podsumowanie zamówienia), wydruk oraz usunięcie zamówienia (tylko jeżeli zamówienie nie zostało wysłane do produkcji).

W tabeli znajdziemy także datę wysłania zamówienia do optymalizacji, datę produkcji oraz status zamówienia.