Zestawienie sprzedaży

Zestawienie sprzedaży znajduje się w menu systemu eRozrys:
Admin -> Ustawienia modułów -> eKorpus -> Zestawienie sprzedaży

Umożliwia wygenerowanie zestawienia sprzedaży zwierającego uporządkowane informacje o ilości, typie, rodzaju, czy kategorii sprzedanych szafek.

W celu zestawienia sprzedaży za dany okres należy określić jego zakres poprzez wybór dat w polach „Data realizacji od:” oraz „Data do realizacji do:”, a następnie kliknąć przycisk „Filtruj”.

Kliknięcie nazwy szafki spowoduje otwarcie strony  z edycją danej szafki.