eOZ – przewodnik


eOZ – Elektroniczny Obieg Zleceń

Elektroniczny system organizacji obiegu zleceń dedykowany dla produkcji formatek meblowych współpracujący z systemem eRozrys

System automatycznie przypisuje odpowiednią ścieżkę produkcyjną każdemu zleceniu. Oznacza to, że zlecenie będzie automatycznie widoczne na każdym stanowisku pracy jakim jest np. piła, obrabiarka cnc czy okleiniarka.

Każde stanowisko pracy w systemie nazywane jest „maszyną” i posiada dedykowany panel do obsługi zlecenia.

Dostęp do maszyn jest indywidualnie przydzielany każdemu użytkownikowi z możliwością udzielenia dostępu do kilku maszyn.

Pracownik na każdej maszynie posiada dedykowany panel i widzi zlecenia przydzielone do realizacji na dany dzień oraz nie zrealizowane z dni poprzednich.

W celu przyspieszenia pracy i eliminacji pomyłek pracownicy posługują się czytnikami kodów kreskowych skanując numery zamówień z karty obiegowej lub indywidualnych numerów formatek znajdujących się na ich etykietach.