Raport – Wydajność pracy pracowników

Raport prezentuje wydajność pracy wybranych pracowników na wybranych stanowiskach w określonym czasie.

Wydajności określamy poprzez wybranie stanowiska pracy z przypisaną jednostką

Filtry:

 • Okres czasu – miesiąc / rok
 • Pracownik – możliwość wyboru wielu
 • Maszyna i jednostka miary – możliwość wyboru wielu
  • magazyn płyt [szt płyt]
  • magazyn płyt [szt zleceń]
  • piła [szt płyt]
  • piła [szt formatek]
  • piła [m2 formatek]
  • magazyn obrzeży [mb obrzeża]
  • okleiniarka [mb obrzeża obliczone]
  • okleiniarka [mb obrzeża zapisane]
  • okleiniarka [szt formatek]
  • cnc [szt formatek]
  • kompletacja [szt formatek]
  • wydanie towaru [szt formatek]
  • wydanie towaru [szt zleceń]

Wykres:

Prezentuję kolejne linie dla każdego wybranego pracownika i wybranych stanowisk z sumą wydajności na każdy dzień

Tabela:

Dla każdego wiersza odpowiadającemu dniu wybranego miesiąca prezentuje kolejne kolumny pracownik – wybrane stanowisko pracy

Uwagi:

 • Magazyn płyt / Magazyn obrzeży – prezentuje dane wyłącznie dla pracownika, który zakończył podzlecenie, jeżeli dwóch lub więcej pracowników konfekcjonowało płyty dla jednego zlecenia – wartość zostanie przypisana do pracownika, który oznaczył ostatnią płytę.