Moduł usługi dodatkowe

Umożliwia definiowanie własnych usług dodatkowych do zamówień, opcjonalnie wybieranych przez Klienta.

Przykładowo pozwala we własnym zakresie zdefiniować usługę „Cito – Zamówienie w 48h”, z dodatkowym, automatycznie obliczanym kosztem usługi cięcia zwiększonym o 50%

Konfiguracja:

Dodawanie / Edycja i Zarządzanie listą dostępnych usług:

  • Admin -> Ustawienia modułów -> Usługi dodatkowe

Dostępne opcje automatycznego obliczania kwoty usługi dla Klienta:

  • Dopłata kwoty do całego zamówienia
  • Dopłata procentowa do wartości całego zamówienia
  • Dopłata procentowa do ceny płyty w zamówieniu
  • Dopłata procentowa do ceny obrzeża w zamówieniu
  • Dopłata procentowa do ceny cięcia w zamówieniu
  • Dopłata procentowa do ceny usługi oklejania w zamówieniu

Pozostałe opcje konfiguracyjne:

  • Definiowanie różnych wartości kwoty do obliczeń dla cenników Detal, Hurt i Super hurt
  • Definiowanie w jakim typie zamówienia usługa ma być dostępna
  • Sortowanie kolejności wyświetlania usługa na formularzu zamówienia

Obsługa zamówienia:

Klient podczas składania zamówienia, nad formularzem z listą formatek otrzyma wcześniej zdefiniowaną listę usług dodatkowych.

Ma możliwość wyboru jednej lub więcej usług dodatkowych.

Po zapisaniu zamówieniu, otrzyma w podsumowaniu obliczoną wartość każdej usługi dodatkowej, którą wybrał