Dodawanie produktów

Produktami zarządza się w zakładce Sklep->Produkty. Panel pozwala na filtrowanie produktów po kilku kategoriach. Nowe produkty dodajemy przyciskiem „Dodaj” znajdującym się z prawej strony panelu.

Moduł produktów jest silnie zintegrowany z systemem sklepu, większość widocznych pól nie jest wymagana w Kreatorze Mebli. Poniżej omówione są opcje kluczowe dla Kreatora.

Nazwa produktu – nazwa wyświetlana klientowi.

Status – Aktywny/nieaktywny. Określa czy produkt jest dostępny w bazie. Raz stworzonego produktu nie można usunąć ze względu na istniejące powiązania z zamówieniami klientów, można jedynie ustawić jego status na nieaktywny.

Czy produkt można kupić? – określa czy klient ma możliwość kupna produktu. Odznaczenie pola spowoduje, że produkt będzie niedostępny dla klienta.

Kod produktu – Kod produktu jest jego unikalnym identyfikatorem. Może składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych, sklep nie pozwoli na wprowadzenie dwóch produktów o takim samym kodzie.

Typ produktu – w zależności od typu produktu jest możliwość zdefiniowania różnych progów opłat dla dostawy. Typy produktów definiuje się w zakładce Sklep->Typy produktów, natomiast progi w zakładce sklep->Metody dostawy. Jeżeli chcemy uniknąć zaawansowanych ustawień kosztów wysyłki, ustawienie typu produktu jako „Zwykły” doskonale spełni swoje zadanie.

Cena netto – sklep pozwala na wprowadzenie ceny zarówno netto jak i brutto, druga kwota zostanie obliczona na podstawie podatku. Minimalna cena to 1 grosz, nie ma możliwości ustawienia ceny 0.

Podatek – podatki definiuje się w panelu Sklep->Podatki. To pole wyświetla do wyboru wszystkie uprzednio zdefiniowane typy podatków.

Jednostka miary – jednostki definiuje się w panelu Sklep->Jednostki miar. To pole wyświetla do wyboru wszystkie uprzednio zdefiniowane typy jednostek.

Tagi systemowe – jest to kluczowa funkcjonalność dla Kreatora Mebli. Są w nim dostępne wyłącznie produkty z przypisanymi tagami, ponieważ na podstawie odpowiedniego tagu systemowego system rozpoznaje typ danego produktu. Jeżeli w jakimś polu wyboru (na przykład podczas definiowania akcesoriów szafki) nie jest dostępny istniejący w sklepie produkt – najprawdopodobniej nie ma przypisanego tagu systemowego. Część tagów posiada dodatkowe opcje, np. w przypadku tagu „nóżka” należy dodatkowo zdefiniować wysokość nóżek. Tagi systemowe zostały szczegółowo opisane na stronie http://wiki.ncsit.pl/index.php/tagi-systemowe/ ).

Po dodaniu produktu można zdefiniować jego dodatkowe opcje polem „opcje” po prawej stronie ekranu. Dla Kreatora Mebli najważniejsze jest zdjęcie, będzie ono wyświetlane przy nazwie produktu. Optymalne wymiary to 600×600 pikseli. Wymiary mogą się nieznacznie różnić pod warunkiem, że obrazek będzie kwadratowy – w przeciwnym razie zostanie rozciągnięty.