Tagi systemowe

tagi

​Poniżej zostały opisane wszystkie tagi systemowe występujące w Kreatorze Mebli:

 • Akcesorium zestawu podnośników – tym tagiem należy oznaczać produkty będące dodatkowymi akcesoriami podnośników, np. zaślepki, reling stabilizacji poprzecznej. Nie należy oznaczać nim siłowników ani ramion – do tego służą osobne tagi. Produkty oznaczone tagiem „Akcesorium zestawu podnośników” będą dostępne do wyboru w panelu Kreator mebli -> Zestawy podnośników w części dotyczącej akcesoriów. Jeżeli dane akcesorium jest elementem systemu servodrive, należy przy nim zaznaczyć odpowiednie pole (Element systemu servodrive).
 • Akcesorium zestawu szuflad – tym tagiem należy oznaczać produkty będące dodatkowymi akcesoriami szuflad, np. relingi, metalowe ścianki tylne. Nie należy oznaczać nim boków ani prowadnic – do tego służą osobne tagi. Produkty oznaczone tagiem „Akcesorium zestawu szuflad" będą dostępne do wyboru w panelu Kreator mebli -> Szuflady w części dotyczącej akcesoriów. Jeżeli dane akcesorium jest elementem systemu servodrive, należy przy nim zaznaczyć odpowiednie pole (Element systemu servodrive).
 • Boki szuflady – tym tagiem należy oznaczać boki szuflad, w przypadku kiedy boki i prowadnice szuflady są rozbite na osobne produkty.  Produkty oznaczone tym tagiem będą dostępne do wyboru w panelu Kreator mebli -> Szuflady w oknie przypisywania produktu boku (dostępnym po kliknięciu w przycisk plusa pod warunkiem, że odznaczony jest checkbox „zestaw”).
 • Cargo do szafki narożnej prostej – produkty oznaczone tym tagiem systemowym pojawiają się klientowi końcowemu w panelu akcesoria szafki narożnej prostej. Cargo jest dopasowywane automatycznie do wymiarów szafki na podstawie uzupełnionych wymiarów. Opcja „Punktowania pod montaż” umożliwia wybranie obróbki CNC pod konkretny model carga, jeżeli jest dostępny.
 • Cargo do szafki prostej – produkty oznaczone tym tagiem systemowym pojawiają się klientowi końcowemu w panelu akcesoria szafki prostej (czyli nienarożnej). Cargo jest dopasowywane automatycznie do wymiarów szafki na podstawie uzupełnionych wymiarów. Opcja „Punktowania pod montaż” umożliwia wybranie obróbki CNC pod konkretny model carga, jeżeli jest dostępny.
 • Nóżka – tag służy do oznaczania nóżek. Produkty oznaczone tym tagiem pojawią się klientowi końcowemu w panelu „akcesoria” szafki stojącej. Uzupełnienie pola „Wysokość nóżek” jest obowiązkowe.
 • Okleina eRozrys – Tag służący do oznaczania oklein. Pola w tagu uzupełnią się automatycznie, jeśli dokonamy importu danych z eRozrysu w panelu Sklep -> Importuj produkty.

   

  • Kod produktu erozrys – unikalny kod produktu z systemu eRozrys. Jeżeli Kreator Mebli nie jest zintegrowany z systemem eRozrys, należy uzupełnić pole taką samą wartością jak w polu "kod produktu".
  • Kod dekoru – kod dekoru okleiny, musi być identyczny z kodem dekoru płyty. Po wartości tego pola parowane są płyty z odpowiadającymi im okleinami. 
  • Szerokość okleiny – szerokość podawana w milimetrach.
  • Grubość okleiny – grubość podawana w milimetrach.
  • Okleina techniczna – pole pozwala oznaczyć okleinę jako techniczną, tzn. wykorzystywaną jedynie do zabezpieczania niewidocznych krawędzi. Jeżeli w module oklejania oznaczymy którąś z krawędzi płyty jako oklejaną okleiną techniczną (więcej informacji na stronie http://wiki.ncsit.pl/index.php/oklejanie/ ), konieczne będzie również zaznaczenie tego pola w jednej z oklein. W przeciwnym wypadku pole należy zostawić niezaznaczone.
 • Płyta meblowa eRozrys – tag służący do oznaczania płyt meblowych. Pola w tagu uzupełnią się automatycznie, jeśli dokonamy importu danych z eRozrysu w panelu Sklep -> Importuj produkty.

   

  • Kod produktu eRozrys – unikalny kod produktu z systemu eRozrys. Jeżeli Kreator Mebli nie jest zintegrowany z systemem eRozrys, należy uzupełnić pole taką samą wartością jak w polu "kod produktu".
  • Domyślne okleiny – po tym polu płyta jest parowana z odpowiadającymi jej okleinami. Wprowadzamy w nim wartość pola "Kod dekoru" z produktu z tagiem Okleina eRozrys. Możemy wprowadzić więcej niż jeden kod.
  • Długość płyty – długość podawana w milimetrach.
  • Szerokość płyty – szerokość podawana w milimetrach.
  • Grubość płyty – grubość podawana w milimetrach.
  • Płyta domyślna dla danej grubości dla – pole umożliwia ustawienie domyślnej płytę, z jaką mają się pokazywać klientowi szafki przy ich pierwszym załadowaniu. Można ustawić osobno płyty dla korpusu, frontu, pleców oraz pleców prawych (czyli drugich pleców w szafce narożnej skośnej lub wewnętrznej). Płyta jest domyślna dla danej grubości, tzn. jeśli część szafek ładuje się z plecami 3mm, a część z plecami 18mm – trzeba wybrać dwie płyty (jedną 3mm i jedną 18mm) i w obu ustawić wartość "plecy". Jeżeli w żadnej płycie nie ustawimy tego parametu, jako domyślna będzie ładowana pierwsza płyta z bazy danych.
  • Typ płyty – należy wybrać jakiego typu jest płyta. Klient końcowy ma możliwość filtrowania listy płyt po typie w zakładce "Materiały". Administrator systemu może wybrać jakie typy płyt są dostępne dla danego elementu szafki (korpusu/frontu/pleców) w panelu Kreator mebli -> Ustawienia.
  • Struktura płyty – należy wskazać czy płyta jest gładka czy też posiada usłojenie. Klient końcowy w panelu "Materiały" ma możliwość wyboru kierunku usłojenia dla płyt je posiadających.
  • Dopłata procentowa do płyty w kreatorze mebli – pole umożliwia ustawienie dopłaty dla rzadziej sprzedających się płyt. Procent dopłaty obliczany jest od ceny netto i dodawany do ceny bazowej płyty, następnie nakładany jest podatek – i to jest cena końcowa płyty wyświetlana klientowi.
  • Grubość ramki aluminiowej – ramka aluminiowa jest przez system również postrzegana jako płyta. Pole pozwala zdefiniować czy jest to wąska, czy szeroka ramka aluminiowa – co pozwala na przypisanie do niej różnych akcesoriów (zawiasów, uchwytów) przy wykorzystaniu tagów "Ramka aluminiowa szeroka" i "Ramka aluminiowa wąska". 
  • Płyta wykorzystywana na spód i tył szuflady – płyta z zaznaczonym tym polem będzie wykorzystywana na formatki metalowych szuflad. Pole musi być zaznaczone w jednej płycie, w przeciwnym razie nie będą się ładowały szafki z szufladami.
  • Grupa cenowa – płytę można przypisać do jednej z uprzednio zdefiniowanych grup cenowych. Klient w zakładce "Materiały" ma możliwość filtrowania płyt po grupach cenowych. Grupy cenowe definiuje się w panelu Sklep -> Grupy cenowe.
 • Prowadnica szuflady – tym tagiem należy oznaczać prowadnice szuflad, w przypadku kiedy boki i prowadnice szuflady są rozbite na osobne produkty. Produkty oznaczone tym tagiem będą dostępne do wyboru w panelu Kreator mebli -> Szuflady w oknie przypisywania produktu prowadnicy (dostępnym po kliknięciu w przycisk plusa pod warunkiem, że odznaczony jest checkbox „zestaw”).
 • Ramię – tym tagiem należy oznaczać ramiona zestawów podnośników. W ten sposób oznaczone produkty będą dostępne do wyboru w panelu Kreator Mebli -> Zestawy podnośników, gdzie przyporządkowujemy konkretne produkty do systemu dobierającego zestaw podnośnika do danych wymiarów szafki.
 • Ramka aluminiowa szeroka – tym tagiem oznaczamy zawiasy i uchwyty, które mają być dostępne do wyboru w przypadku wcześniejszego wybrania na front szerokiej ramki aluminiowej. Dopisujemy ten tag jako drugi, po tagu podstawowym. Elementy oznaczone tym tagiem nie beda dostępne dla innych elementów niż dany rodzaj ramki aluminiowej.
 • Ramka aluminiowa wąska – tym tagiem oznaczamy zawiasy i uchwyty, które mają być dostępne do wyboru w przypadku wcześniejszego wybrania na front wąskiej ramki aluminiowej. Dopisujemy ten tag jako drugi, po tagu podstawowym. Elementy oznaczone tym tagiem nie beda dostępne dla innych elementów niż dany rodzaj ramki aluminiowej.
 • Siłownik – tym tagiem należy oznaczać siłowniki zestawów podnośników. W ten sposób oznaczone produkty będą dostępne do wyboru w panelu Kreator Mebli -> Zestawy podnośników, gdzie przyporządkowujemy konkretne produkty do systemu dobierajacego zestaw podnośnika do danych wymiarów szafki.
 • Uchwyt – tym tagiem należy oznaczać uchwyty. Tylko produkty oznaczone tym tagiem będą wyświetlane klientowi końcowemu w zakładce "Fronty" -> Uchwyty. W przypadku uchwytów listwowych (np. UKW firmy ZOBAL) konieczne jest skrócenie płyty frontu. Wartość tego skrócenia należy wpisać w polu "Skrócenie płyty frontu pod uchwyt".
 • Usługa cięcia – tag umożliwiający zdefiniowanie ceny za cięcie płyty. Dla różnej grubości płyt można zdefiniować różne ceny wpisując odpowiednie wymiary minimalne i maksymalne. Dla przykładu, jeżeli w Kreatorze używamy płyt 3mm, 10mm, 16mm i 18mm i chcemy, by 3 i 10mm posiadały cenę za usługę cięcia 5zł, a pozostałe 10zł – w takim wypadku tworzymy dwa nowe produkty z tagami "usługa cięcia", po czym w jednym ustawiamy cenę 5zł i wymiar minimalny 3mm, a maksymalny 10mm, podczas gdy w drugim ustawiamy cenę 10zł i wymiar minimalny 11mm, a maksymalny 18mm. Jeżeli do systemu dodamy płytę o grubości 13mm, będzie wpadała w przedział cenowy 10zł. Wartości graniczne przedziałów są typu większe/mniejsze lub równe. Cena za usługę cięcia jest dodawana do każdej formatki w ramach danej szafki, więc jeśli szafka składa się z sześciu elementów jednakowej grubości, a usługa cięcia kosztuje 10zł, cena za cięcie wyniesie 6*10zł=60zł.
 • Usługa oklejania – umożliwia zdefiniowanie ceny za oklejanie pojedynczej formatki. Jeżeli szafka składa się z sześciu elementów, a usługa oklejania kosztuje 10zł, cena za oklejanie wyniesie 6*10zł=60zł. Nie ma rozróżnienia na grubość płyty.
 • Usługa eRozrys – tag jest wykorzystywany w przypadku wyliczania ceny szafki zewnętrznie (pole "Sposób wyliczania ceny szafek" w panelu Kreator Mebli -> Ustawienia). W takim przypadku Kreator łączy się z optymalizatorem poprzez eRozrys i wykorzystuje informacje o usłudze cięcia i oklejania zapisane w eRozrysie. W polu "Kod produktu erozrys" należy wpisać kod usługi cięcia zapisany w eRozrysie, następnie stworzyć drugi produkt z takim samym tagiem systemowym i w tym polu wpisać zapisany w eRozrysie kod usługi oklejania.
 • Wzór mdf – tag służy do oznaczenia produktów zawierających wzory mdf. W systemie są to osobne produkty, niepowiązane z produktami płyt mdf. Tylko produkty oznaczone tym tagiem pojawią się u klienta końcowego w zakładce Materiały -> Wzorek.
 • Wzór szkła – tag służy do oznaczenia produktów zawierających wzory szkła. W systemie są to osobne produkty, niepowiązane z produktami szkieł. Tylko produkty oznaczone tym tagiem pojawią się u klienta końcowego w zakładce Materiały -> Wzorek.
 • Zawias – tag służy do ozaczenia zawiasów. Należy podać:

   

  • Odległość puszki zawiasu od krawędzi frontu – odległość liczona jest w milimetrach, od środka średnicy puszki do krawędzi.
  • Odległość punktowań pod zawias od krawędzi boku – odległość punktowań pod prowadnik zawiasu liczona w milimetrach.
  • Jeżeli chcemy by dany zawias był dostępny wyłącznie dla szafki aluminiowej grubej lub wąskiej, należy podać jako drugi tag "Ramka aluminiowa szeroka" lub "Ramka aluminiowa wąska". Analogicznie, jeżeli chcemy by zawias był dostępny wyłącznie do łączenia drzwi z blendą w szafce narożnej prostej, jako drugi tag systemowy należy podać "Zawias do szafki narożnej prostej".
 • Zawias do drzwi składanych – zawias wykorzystywany do drzwi składanych w szafce narożnej wewnętrznej. Należy podać analogiczne wartości jak w przypadku tagu "zawias".
 • Zawias do szafki narożnej prostej – tag pomocniczy. Należy go użyć, kiedy chcemy by produkt zawiasu był dostępny tylko w przypadku łączenia drzwi z blendą w szafce narożnej prostej. Produkt takiego zawiasu musi mieć dwa tagi systemowe: podstawowy "Zawias" i pomocniczy "Zawias do szafki narożnej prostej".
 • Zawieszka – tym tagiem oznaczamy produkty zawieszek. Tylko produkty oznaczone tym tagiem pojawią się u klienta końcowego w zakładce "Akcesoria". Opcja „Wiercenia pod zawieszki” umożliwia wybranie obróbki CNC pod konkretny model zawieszki, jeżeli jest on dostępny.
 • Zestaw szuflad – tym tagiem należy oznaczać zestawy szuflad, w przypadku kiedy boki i prowadnice szuflady są sprzedawane w połączonym zestawie.  Produkty oznaczone tym tagiem będą dostępne do wyboru w panelu Kreator mebli -> Szuflady w oknie przypisywania produktu boku (dostępnym po kliknięciu w przycisk plusa pod warunkiem, że zaznaczony jest checkbox „zestaw”).
 • Złącze montażowe – tag, który nalezy przypisać do wszystkich produktów, których chcemy używać do łączenia szafek. W zależności od ustawień mogą to być kołki, konfirmaty, mimośrody, kołeczki pod półki (niezależnie czy są liczone pojedynczo czy w paczkach). Produkty oznaczone tym tagiem pojawią się do wyboru na liście w panelu Kreator mebli->Ustawienia obróbki. Jeżeli w panelu lista nie jest widoczna, należy w zakładce Kreator mebli->Ustawienia zmienić wartość parametu "Dodawanie złącz montażowych do szafki" na "Złącza montażowe w sztukach" lub "Złącza montażowe w paczkach".