Uprawnienia i schematy uprawnień

Każdy użytkownik w systemie może mieć przypisany indywidualny zestaw uprawnień do zasobów, takich jak raporty, konfiguracja czy archiwum zleceń.

W celu przypisania uprawnień użytkownikowi należy wejść w

menu Ustawienia -> Lista Użytkowników

i w tabeli z listą użytkowników wybrać opcję „Edytuj uprawnienia użytkownika”

Uprawnienia

Wszystkie zasoby są pogrupowane według kategorii jakich dotyczą. Aby nadać uprawnienie należy zaznaczyć odpowiedni zasób i zapisać zmiany. W celu usunięcia wystarczy odznaczyć zasób i zapisać zmiany:

Dostępne zasoby do których można przydzielić dostęp użytkownikowi:

Zlecenia:

 • Moje zlecenia – Lista zleceń przypisanych do zalogowanego użytkownika na wybranej maszynie do której posiada uprawnienia, możliwość logowania na przypisane maszyny oraz obsługa zlecenia
 • Moje zlecenia -> wykonane – Lista „Moje zlecenia” zawierająca wyłącznie zlecenia wykonane w bieżącym dniu
 • Karta zlecenia – Dostęp do możliwości podglądu i wydruku karty obiegowej zlecenia zawierającej ścieżkę produkcyjną, kody kreskowe, aktualne notatki oraz listę materiałów
 • Podgląd zlecenia – Podgląd aktualnego stanu realizacji zlecenia zawierający czasy realizacji, ścieżkę produkcyjną z aktualnym stanem realizacji, statusy i listę formatek do realizacji
 • Wszystkie zlecenia – Dostęp do listy wszystkich zleceń w systemie niezależnie od aktualnego stanowiska pracy. Umożliwia wyszukiwanie zleceń i weryfikację ich statusów realizacji
 • Zmień status zlecenia – Możliwość samodzielnego zmiany statusu zlecenia, np. na anulowane czy zakończone
 • Usunięcie zlecenia – Możliwość permanentnego usunięcia wszystkich informacji o zleceniu z systemu
 • Zlecenia archiwalne – Przeglądanie zleceń oznaczonych jako archiwum
 • Zlecenia archiwalne -> Przenieś do archiwum – Przeniesienie zlecenia do archiwum
 • Zlecenia archiwalne -> przywrócenie – Możliwość usunięcia statusu zlecenia archiwalne

Maszyny:

 • Zestawienie maszyn – Podgląd statusu pracy maszyn, zalogowanych na nich użytkownikach i obecnie realizowanych na nich zleceń
 • Wylogowanie pracownika – Możliwość wylogowania wybranego użytkownika z maszyny
 • Zmiana statusu maszyny – Możliwość zmiany statusu maszyny np. na „Konserwacja”,  „Awaria” itp
 • Edycja danych maszyny – Edycja podstawowych informacji o maszynie
 • Przypisanie uprawnień użytkowników – Możliwość przypisania poszczególnym użytkownikom systemu dostępu do panelu obsługi zleceń na wybranej maszynie

Raporty i zestawienia:

 • Ilość płyt na dany dzień
 • Czas pracy na zleceniu
 • nowe raporty

Administracja:

 • Super admin – przypisanie wszystkich możliwych uprawnień w systemie, opcja dla Administratorów lub osób zarządzających
 • Zarządzanie użytkownikami – Pełne uprawnienia do zarządzania użytkownikami, dodawanie, usuwanie kont, przypisywanie im uprawnień i przeglądanie raportu uprawnień
 • Edycja słowników – Edycja listy powodów zmian statusów maszyn i listy powodów uszkodzeń formatek

Schematy uprawnień

Schemat pozwala zdefiniować listy uprawnień do zasobów w celu szybszego nadawania identycznych uprawnień każdemu użytkownikowi.

Wczytanie schematu powoduje wyłącznie automatyczne zaznaczenia / odznaczenia zasobów uprawnień wg zapisanej w nim listy a po wczytaniu można je indywidualnie jeszcze modyfikować.