Automatyczny import baz do optymalizatorów

Oferowane funkcje:

Moduł daje mozliwość automatycznego importu baz płyt i oklein do optymalizatora. Obsługiwane optymalizatory:

  • HHOS
  • Optimik
  • Cut Rite

Po stronie administratora systemu nie są wykonywane żadne czynności, cały proces odbywa się w tle. Częstotliwość aktualizacji jest indywidualnie ustalana z klientem.