Raport – uprawnień do maszyn

Raport prezentuje zestawienie w formie tabeli listę dostępnych maszyn w systemie oraz listę wszystkich użytkowników z zaznaczeniem jaki użytkownik posiada dostęp do jakiej maszyny.

Dostęp do raportu:

  • Maszyny -> Raport uprawnień do maszyn
  • Raporty -> Raport uprawnień do maszyn