Opis funkcjonalności

Podstawowe funkcje i cechy systemu

 • Bieżący monitoring każdej formatki podczas całego procesu produkcji
 • Obsługa i monitoring uszkodzeń i braków w czasie produkcji
 • Zaawansowany i z automatyzowany harmonogram pracy
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Indywidualny dostęp do systemu dla każdego pracownika
 • Logowanie do systemu za pomocą przydzielonego loginu i hasła lub zbliżeniowej karty RFID
 • Możliwość indywidualnego dostosowania uprawnień każdemu użytkownikowi
 • Automatyczne generowanie karty obiegowej zlecenia
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników z wykazem poszczególnych zleceń
 • Szczegółowe raporty pracy maszyn
 • Szczegółowe zestawienia czasów pracy użytkowników
 • Dostęp do systemu z każdego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej

Dedykowane panele obsługi m.in. takich stanowisk jak:

 • Magazyn płyt
 • Magazyn obrzeży
 • Piła
 • Okleiniarka
 • Obróbka CNC
 • Kompletacja i pakowanie
 • Wydanie towaru

Obsługa w procesie produkcji takich modułów jak:

 • Kształty CNC
 • Podwójne formatki
 • Pogrubianie listwami
 • Moduł dostawy i pakowania
 • Cięcie blokowe
 • Docinanie formatek po oklejeniu

Raporty:

 • Zestawienie wykonania ilości płyt na dany dzień wg stanowisk
 • Czas pracy na wybranym zleceniu
 • Raport uszkodzeń
 • ..więcej

Zestawienia pracy:

 • Wydajność pracy stanowiska
 • Wydajność pracy pracowników
 • Raport ogólny – ilościowy
 • Raport ogólny – czasowy
 • …więcej