Edycja profilu

W zakładce moje konto istnieje możliwość edycji danych podanych w procesie logowania, zarządzanie powiadomieniami oraz zmiana hasła.

Edycja danych

Po wybraniu pola, które chcemy edytować należy skorzystać z przycisku „Edytuj”,  wprowadzić zmiany a następnie zapisać formularz

Zarządzanie powiadomieniami

W panelu „Moje konto” istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia powiadomień mailowych oraz sms. Zarządzanie to znajduje się w zakładce „Moje Dane”.