info wewn

eOZ

konta:
pracownik1 / pracownik1

Ogólne
– Menu „moje zlecenia” -> „archiwalne” –
usunąć pozycje

Uprawnienia
– uprawnienia – linki do pozycji w menu
mają się pojawiać wyłącznie jak użytkownik ma do nich uprawnienia- Robimy to
tylko na menu, czy na każdy odnośnik w systemie?

– czym się różnią role od grup uprawnień
i gdzie w ogóle je się ustawia? – Z tego co widzę, to role są jakimś podrzędnym
systemem uprawnień, lecz nie ma tego wiele w systemie np. kierownik może
edytować oddział (o ile ma dostęp do konkretnego url), a np operatora maszyny
nie ma żadnych warunków – także wygląda to na coś starego.

– skonfigurować przykładowe grupy
uprawnień 

 

tutaj tak jak rozmawialiśmy trzeba
przygotować jakieś grupy, schematy tych uprawnień żeby nie trzeba było dla
każdego pracownika osobno zaznaczać jakie powinien mieć uprawnienia. Proponuję
tak:

a. https://i.imgur.com/pyFra9F.jpg w
tym miejscu dodać kolumnę „opis” (+form z edycją) w którym będzie można szerzej
opisać 

b. schemat uprawnień – w miejscu
przydzielania uprawnień użytkownikowi dodać select z wyborem „schemat uprawnień”
zastosuj / zapisz jako / usuń https://i.imgur.com/ez4HhBJ.jpg –
opis

c. ten schemat działałby na zasadzie
javascriptu – klikamy wczytaj i wszystko się odznaczą a następnie zapisane
checkboxy się zaznaczą

d. do tego dajemy mozliwość zapisania
takiego schematu wraz z nazwą lub usunięciem

e. dostęp do takiej funkcji schematów dla
każdego kto może przypisywać uprawnienia użytkownikom 

f. następnie później przygotujemy poprawne nazwy uprawnień i do tego proponowane
schematy dla zwykłego operatora maszyny, kierownika zmiany itp

– błąd podczas edycji uprawnień: https://eoz2.efabrykamebli.pl/index.php/pl/rights/edit_rights/36

-nie stwierdzono
– na karcie produkcyjnej nie zapisują się
czasu magazynu płyt i obrzeży

– nie działa przycisk select all
https://i.imgur.com/BA1t266.jpg, zmienić też treść na polską

– użytkownik ma odznaczone uprawnienie
Zlecenia – usunięcie a i tak na liście zleceń widzę tę opcje i mogę je usunąć –
jeśli nie ma uprawnień od urla, to raczej nie mógł usunać, ale opcja jest
widoczna, 


pracownik1 jest przypisany do maszyny Magazyn płyt a po wejściu brak uprawnień
uprawnienia: https://i.imgur.com/USttWkf.jpg , przypisanie do maszyny:
https://i.imgur.com/Fwf9wIj.jpg , komunikat https://i.imgur.com/zu9wrdk.jpg 
w tej sytuacji użytkownik miał dostep do maszyny, ale nie miał przypisanych
żadnych urli z maszyn, więc nie mógł realnie wykonywać żadnych akcji pod tymi
urlami.

– ok teraz rozumiem

Magazyn płyt
– Moje zlecenia
– domyślnie ma się pojawiać dzisiejsza
data i z taką ma od razu wyświetlać zlecenia

– kalendarz ma się przeładowywać od razu
po wybraniu daty a Przycisk „szukaj”: usunąć 

– dodać strzałki dzień poprzedni /
następny: https://i.imgur.com/QKhGK63.jpg

– Nagłówek tabeli: „Czy przygotowane do
cięcia” zmienić na „Przygotowane” + dymek po najechaniu z pełną treścią

– Select dla kolumny przygotowane zmienić
na radio button – i zmienić ich styl na coś takiego
https://codepen.io/JiveDig/pen/jbdJXR żeby łatwo mógł kliknąć TAK / NIE

– od wczoraj chyba coś przestało działać,
mam nowe zamówienie 1203 – i widzę go tylko w zakładce wszystkie zlecenia
zamiast moje zlecenia

– Dodać wewnątrz dwie zakładki
„Zestawienie zleceń” – dotychczasowe i nowe domyślne  oraz „zestawienie
materiałów” – nowe 
 https://i.imgur.com/30410pb.jpg
– dodajemy podział na podzlecenia
– dodajemy obsługę czytnika – możliwość
zeskanowania z kartki podzlecenia i odznaczy jako gotowe

– Zestawienie materiałów – to tabela
pogrupowana wg materiałów a wewnątrz lista zleceń: https://imgur.com/a/n7pYhye

– czyli najpierw nagłówek ogólny płyty a
poniżej kopia tabeli z listą zleceń

Piła

– będąc w szczególach zlecenia kliknąłem w
kod formatki i wysypuje się https://i.imgur.com/YLrc9Ca.jpg   https://i.imgur.com/jyXRMH2.jpg

to zlecenie nie było jeszcze rozpoczęte,
po prostu wszedłem i kliknąłem ten link – to samo na okleinie

– te pola mocno zwęzić i dodać też ikonę
skanera  https://i.imgur.com/mxFiJH8.jpg –
to samo na okleinie

– wszystkie formatki wykonałem klikając
zatwierdź a przy ostatniej nie zamknął zlecenia  https://i.imgur.com/ZHVgkRi.jpg

tylko tak.. najpierw zrobiłem 3x
pojedynczo 1216_1_1, potem 1x 1216_1_2 a potem wpisałem w polu całe
podzamówienie 1216_1

  sprawdziłem i wystarczy od razu po
wejściu podać 1216_1 i formatki oznacza jako gotowe ale nie kończy 

  to samo na OKLEINIE

-jesli skanujemy kod formatki lub
podzlecenia i po tej operacji wszystkie formatki s wykonane, to ma zakoczyc
operacje na maszynie

– ciągle ten sam problem, wpisuje numer
zlecen
ia, daje zatwierdź:  https://i.imgur.com/X2bBGKZ.jpg 
i zamówienie ma nadal status w produkcji i nie jest widoczne na magazynie oklein

– coś chyba nie tak, bo każde nowe
zlecenie jest już rozpoczęte i jedyne co mogę zrobić to je zakończyć i ponownie
otworzyć?
https://eoz2.efabrykamebli.pl/index.php/pl/machines/control_panel_order?number2=1198%2F1%2F03%2F20

– przycisk drukowania karty zlecenia – w
zależności, czy użytkownik ma uprawniania w Zlecenia – karta zlecenia

– zarządzanie zleceniem 
– sprawdzić dlaczego na serwerze nie
generują się kody kreskowe

– dodatkowo chciałbym żeby w nagłówkach
zakładek (tabsy) znajdowała się suma ilości
formatek:  https://i.imgur.com/VYqo8Kp.jpg

– wszystko wykonałem i wszedłem z
powrotem do zlecenia, trzeba dodać jasny duży alert, że wszystko już
zrobione https://i.imgur.com/DXpYcWr.jpg

– jednocześnie skoro skończyłem to
zlecenie to czy status nie powinien się zmienić na gotowy „na tym stanowisku” bo
jeżeli to status całej ścieżki produkcji to bez sensu taka informacja na
pile? https://i.imgur.com/QGyvJ89.jpg

– usunąć odstęp
https://i.imgur.com/klWsQin.jpg

– zrobić te inputy i buttony w jednej
linii wysokie https://i.imgur.com/0fb7q7Q.jpg

– przycisk „zapisz” zmienić tekst na
„zatwierdź”

– uszkodzone formatki – wywala się przy
oznaczeniu, że jest uszkodzona

 zmienić
sposób oznaczania uszkodzonych -> od razu po kliknięciu niech się pojawi modal a
w input z ilością domyślnie 1 + obok informacja o ilości formatek wszyskich – ma
być to w pełni w modalu czy tak jak teraz było tylko z ilością i domyślnie 1? 
niech już zostanie tak jak jest teraz

– sprawdzić czy w momencie, gdy mamy
uszkodzoną formatkę i zaznaczymy jako zakończone całe zlecenie to czy ta
operacja nie nadpisze uszkodzonych jako wykonane – tylko te oczekujące zostaną
oznaczone jako wykonane, uszkodzone zostają OK

– w momencie gdy zeskanuje lub wpisze
cały numer zlecenia jako wykonane to ma zakończyć to zlecenie, żeby nie trzeba
dodatkowo klikać „zakończ operację”

– zakończenie zlecenia niepełnego – czyli
nie wszystkie formatki oznaczone jako zakończone – modal z komunikatem, że nie
wszystko wykonane, kontynuuj tak/nie – dodałem jeśli jakieś nie zostały wykonane
lub jakieś są uszkodzone, bo w systemie zlecenie wskoczy na następne stanowisko
dopiero jak zostaną wykonane wszystkie również uszkodzone
teraz jest  OK

– w tej tabelce do ręcznego odklikiwania
formatek:

https://i.imgur.com/EUrWLxU.jpg
– w zakładce „do wykonania” dodać od razu
opcję „oznacz jako uszkodzone”

Magazyn oklein
– zmiany wizualne, ładowania i tabelek
identycznie jak w magazyn płyt (wybór daty, tabele wg zleceń i materiałów)

– dodać obsługę czytnika

-Dodać podział na podzamówienia

– błąd wyświetlania jednostki
https://i.imgur.com/XelIWQB.jpg
– sprawdzić ilość obrzeża sumowana jest
razem z naddatkami z erozrysu – tak, jest z naddatkiem  OK
 wrzucić
jednostkę mb do nagłówka https://i.imgur.com/Ma1Xj9B.jpg

Okleiniarka
– poprawki wyglądu jak na pile (ułożenie
inputów i margines górny, przycisk zapisz)

– ukryć kartę zlecenia
– oczywiście wg uprawnień
– tabelka z zapisem ilości obrzeża
– ten sam problem co na pile, możliwość
kliknięcia w formatkę bez rozpoczęcia zlecenia https://i.imgur.com/mgfAQg4.jpg

– dodać kolumnę kod obrzeża,
https://i.imgur.com/sD5QVOT.jpg

– zapisuje pomiar obrzeża, klikam prześlij
a sortowanie tej tabeli się zmienia?? https://i.imgur.com/qT54JfP.jpg

Pozycje tej listy są sortowane domyślnie
po numerze podzamówienia, ale dodatkowo były sortowane po parametrach wskazanych
w tabelce wyżej (?), to usunąłem. Tabelka wyżej ma sortowanie ale po 1 wydaje mi
się bez sensu, że jest je ma, a pod 2 nie działa, także poprawiamy czy wywalamy?

– podczas zapisywania długości obrzeża –
dodać w kodzie str_replace przecinka na kropke – po to żeby można było podawać
wartość używając przecinka lub kropki

– zmienić nazwę przyciski z prześlij na
zapisz

Kompletacja
– zaraz po wejściu w zlecenie domyślnie
podświetliła mi się operacja „usuwanie” zamiast „dodawanie” https://i.imgur.com/fAW5u1Y.jpg –
na zrzucie wygląda jakby było to po zapakowaniu, ale nie umiałem tego odtworzyć
także do sprawdzenia po aktualizacji

– klikam zakończ przy niepełnym zleceniu
– dodać komunikat, że to oznacza przerwanie a nie zakończenie jak w pile

– myśle, że trzeba by dodać informacje o
oklejaniu formatki w celu weryfikacji czy wszystko zrobione

– nie wiem jak dodać nową paczke – nową
paczkę dodaje się poleceniem „START”, można też ew. dodać przycisk z dodawaniem
– tak poproszę dodać taki przycisk żeby można było bez czytnika równiez klikąć

Wydanie towaru
– wpisałem numer zlecenia (1195 tylko) i
wysypał się błąd

https://i.imgur.com/cyLUKCb.jpg
– pola input i buttony w jednym wierszu +
zmniejszyć margines + zapisz na zatwierdź

– towar wydany a nadal ma status w
produkcji https://i.imgur.com/HeNyH0C.jpg

Lista maszyn
– https://i.imgur.com/oUVvuqw.jpg  czy
nie mieliśmy zlikwidować gniazd a w to miejsce wyświetlić np. typ maszyny – sa
zlikwidowane, lecz tylko do edycji i dodawania, w bazie zostały i sa domyślnie
przypisywane do maszyn, żeby nie było potrzeby usunięcia wszystkich sqlek itp.
które są z gniazdami powiązaneno ok ale to z tabeli kolumnę usunąć a w
formularzu dodaj/edytuj dodać puste pola typu hidden


czy to sortowanie dotyczy menu „zmiana stanowiska” ? https://i.imgur.com/4GPSCek.jpg –
tak 
– to jeszcze do
zwizualizowania tego niech ta tabelka również się sortuje wg tego klucza

– czy w powyższej tabeli uwzględniono, że
na jednej maszynie może być więcej pracowników zalogowanych – tak OK

 

– edycja opisu grupy uprawnień, brak
jakiegokolwiek filtrowania zapisu/odczytu przez co ucina ” przy zapisie
https://i.imgur.com/BGA1l9u.jpg

– lista maszyn
– zaloguj/wyloguj z maszyny – zostawiamy
tam możliwość tylko wylogowania siebie i innego pracownika, usuwamy możliwość
zalogowania się, pozostałe opcje bez zmian

– przy okazji sprawdzić jak działa opcja
wylogowania jeżeli są zalogowane 2 lub więcej osób

-dodajemy opcje wylogowania na maszynie
kazdego uzytkownika z osobna i dodajemy rowniez mozliwosc wylogowania z poziomu
listy uzytkownikow

– po co są te poniższe skoro zawsze, po
wejściu ładuje mi się lista zleceń


https://eoz2.efabrykamebli.pl/pl/home/home_pagehttps://eoz2.efabrykamebli.pl/pl/home/index

Metoda home_page
przekierowuje na liste zamówień, lecz widzę, że w kodzie jest wiele przekierowań
na home, także lepiej żeby to zostało

 

– górne menu w całości nie weryfikuje
uprawnień, pomimo żadnych uprawnień widzę wszystkie opcje
https://i.imgur.com/TAKw79i.jpg

– opcje w wierszach z ikonami nie
sprawdzają czy użytkownik ma uprawnienia:


https://eoz2.efabrykamebli.pl/index.php/pl/admins/admins_list     
 https://i.imgur.com/KpVt6jj.jpg


https://eoz2.efabrykamebli.pl/index.php/pl/machines/show_list

– czy słowniki ” Lista powodów zmiany
statusu maszyny i Lista powodów uszkodzenia elementu ”  są na oddział czy
globalnie

Obie listy są globalne
– do czego służą te pozycje w
ustawieniacj oddziałów

https://i.imgur.com/ymNxqGo.jpg

Wszystko włącznie z cięciem w dół to
jedna z opcji przydzielania automatycznego ścieżek produkcyjnych, lecz w
przypadku harmonogramu raczej nie będzie to już potrzebne.

to usunąć z widoku

Naddatek służy do obliczania w raportach
i podczas importu zamówień (taki jak w bkrang, lecz nie jest tutaj wystawiony w
menu)

usunąć z widoku

– czy dobrze widzę, że nie da się ustawić
użytkownikowi praw do edycja konkretnego oddziału

Nie ma takiej możliwości, jest tylko
opcja nadania pełnych uprawnień do edycji oddziałów + w tym przypadku do listy
oddziałów jest wymagana rola kierownik.

– co to za moduł http://127.0.0.1/index.php/pl/register/index

W eoz raczej nikt nigdy nie używał żadnej
formy rejestracji, ale widocznie to jakaś zaszłość, nawet nie przycisku
rejestruj.

Widok działa tylko gdy jest się
wylogowanym.

– moduł zarządzania zasobami / tutaj
tylko my możemy mieć dostęp /pl/rights/index

– menu główne, dorobić spradzanie ilości
oddziałów, jeżeli 1 to bez tej ikonki

– czy jest możliwość ustawienia domyślnej
maszyny na użytkownika, tak żeby zawsze po zalogowaniu logował się do maszyny

– czy jest możliwość ustawienia domyślnej
strony startowej dla użytkowników, np. pracownicy szeregowi żeby automatycznie
wchodzili na moje zlecenia

myślę, że można dodać w profilu
użytkownika selecta z wyborem (–domyślnie–, +opcje z nowej tabeli w bazie) i
będzie się wybierać bez sprawdzania uprawnień. Domyślnie zrobimy strone
startową, choćby z samym tekstem „witamy w systemie eOZ” i ten link na sztywno w
kodzie

– wszystkie zlecenia – czy ta lista
wyświetla wszystkie zlecenia na zalogowanej maszynie czy ogólnie wszystkie
zlecenia z systemu

– jeżeli wszystkie zlecenia do proszę
dodać kolumnę na jakim ostatnim urządzeniu było to zlecenie + status, czyli  ”
piła (oczekuje na podjęcie)”

– dodać równiez ikonę w wierszu –
przenieś do archiwum

– dodać ikonę do przejścia na raport czas
pracy – oczywiście z weryfikacją uprawnień

– zlecenia archiwalne
– dodać ikonę przywrócenia zlecenia +
weryfikacja uprawnień

– zmienić nagłówek, że to zlecenia
archiwalne

– link do zmiany statusu zlecenia,
chciałbym żeby pojawiał się na liście moje zlecenia ale żeby było dodatkowe
sprawdzanie czy użytkownik ma uprawnienia do tego zlecenia -> tak jak podjęcie

Tak jak rozmawialiśmy przez telefon, na
liście wszystkich jest status i możliwość jego zmiany, na liście moich zmiana
takiego statusu globalnego mogłaby sprawić, że zlecenie przestanie być dostępne
na liście.

– link przeniesienie zlecenia do
archiwum  w moje zlecenia + uprawnienia jak wyżej tylko do przypisanych
użytkownikowi

Tutaj podobnie jak ze statusem, jeśli
zlecenie jest na liście moje zlecenia, to nie powinno być możliwości
przeniesienia go do archiwum, bo bez uprawnień do wszystkich zleceń, nie będzie
można go przywrócić z powodu braku listy archiwalnej na moich zleceniach. 

– link podgląd ścieżki produkcyjnej + jak
wyżej do moich zleceń

– raport czas pracy na zleceniu -> jeżeli
w zleceniu nie ma nic to nic się nie pokazuje, np. 1226/42/03/20, dodać
informację zamiast brak danych to „zlecenie nie zostało jeszcze podjęte na
żadnym stanowisku”

– piła, oznaczanie ikoną formatek jako
wykonane, przy jednej pozycji nie działa – kopia bazy z błędem na efabryka
https://i.imgur.com/mvhCkIC.jpg

– magazyn obrzeży, tak samo jak na
magazynie płyt druga zakładka z grupowaniem wg materiałów:
https://i.imgur.com/xOV4lf7.jpg

– Lista maszyn, kliknąłem wyloguj na
konkretnym użytkowniku i wylogowało go ze wszystkich maszyn a nie tylko z tej
przy której kliknąłem

-nie stwierdzono

– lista moje zlecenie, wpisalem w polu
skanera numer 1237/1/04/20 i zmienił się status zlecenia na rozpoczęte, przy
czym wrócił do lista a powinien otworzyć stronę zlecenia żeby go realizować

-nie stwierdzono

– Kompletacja
– dodać możliwość oznaczenia formatki
jako uszkodzona

– jeżeli zapakujemy wszystkie formatki to
wyświetlić komunikat, że wszystko zapakowane i należy zamknąć zlecenie

– nie zapakowałem wszystkich formatek i
wybieram przycisk „zakończ operację i zmień status na zrealizowane” – i w
zasadzie nic się nie dzieje poza tym, że wypisałem się ze zlecenia,

do tego powinien być komunikat w
javascript czy na pewno chce zakończyć skoro nie wszystko spakowane

 

 

– formatka z cnc

– nie widać jej na magazynie obrzeży i
prawdopodobnie na okleiniarce

– zrobiłem zlecenie na 3 szt tej samej
formatki z kształtem CNC, oklejanie cnc https://i.imgur.com/zGX9NOB.jpg

Rozwiązane, okleiny są już widoczne na
magazynie, a na okleiniarce w okleinach jest opis „Formatka CNC”

– magazyn obrzeży, 
 

– wydaje mi się, że często ta sama osoba
prowadzi magazyn płyt i obrzeży, do tego nie powienien czekać na pocięcie płyt
tylko wcześniej przygotować je do wydania a w tej chwili zlecenia pojawiają się
dopiero po wykonaniu pile

– czy nie można by zrobić tak, że jak
zaznacza na dolnej liście podsumowania obrzeży przycisk „oznacz jako
przygotowane” to zaznaczy we wszystkich podzleceniach?
https://i.imgur.com/F3tqlZH.jpg – chodzi o to, ze przygotowuje np. 15mb obrzeża
i teraz szuka do których zleceń to było

– jaki kod powinienem tutaj wpisać,
magazyn obrzeży: https://i.imgur.com/rGzpcw0.jpg

W tym przypadku 1238_1 czyli kod, który
znajduje się również na karcie zlecenia

– kompletacja, na okleiniarce uszkodziłem
jedną formatkę i puściłem dalej zlecenie, teraz przy kompletacji nie mogę
zamknąć zlecenia i puścić dalej https://i.imgur.com/xeW9QE3.jpg

Sprawdziłem jak to wygląda, teoretycznie
jeśli wszystkie oklejone formatki są wykonane, powinno zakończyć realizację
zlecenia po wyjściu z niego, ale w tym przypadku uszkodzona jest formatka, która
ma okleinę, więc będzie pewnie błąd w sql lub w samych formatkach. Tutaj dojdzie
też problem z formatkami cnc, które realnie nie mają do siebie przypisanej
okleiny.

będę jeszcze robić testy z uszkodzonymi
formatkami

– piła, 

– lista zleceń, wpisuje numer zlecenia, które ma dwa podzlecenia i startuje je
ale wraca mi na listę zleceń zamaiast na kartę tego zlecenia, na okleiniarce ten
sam błąd https://i.imgur.com/rYtGtFp.jpg
– otwarłem jeden po drugim dwa zlecenia i na drugim zleceniu nie zmienił mi na
liście ostatniej maszyny https://i.imgur.com/CqN0bIV.jpg
– zlecenie, dodać przycisk powrót do
listy zleceń 
https://i.imgur.com/PNmIxrz.jpg

– skąd pobierane są uwagi, magazyn płyt: https://i.imgur.com/pPtlNHQ.jpg

Pole „notes”, wartość dodawana jest przez
formularz, który już nie jest używany, więc może warto przesyłać tam wartość z
er

tak zrobić, przesyłać notatkę klienta z
erozrys, do tego można by od razu dołączyć moduł notatek wewnętrznych do zleceń

– magazyn płyt i magazyn obrzeży:

– trzeba dorobić filtr/zakładkę „wyświetl
nie wydane materiały”

– takie zestawienie wyświetli nam kopie
tego zestawienia ale będzie zawierać 

– listę wszystkich zleceń od dziś
włącznie do -> wstecz zleceń, które mają coś nie wydane

– dodatkowo taka lista zleceń ma być
pogrupowana po dniach -> tzn dodatkowy nagłówek z datą a pod nim lista zleceń na
ten dzień https://i.imgur.com/NufY53f.jpg

– w tym zestawieniu chodzi o to, że
często gdy nie ma jakiegoś materiału i przychodzi za dwa tygodnie to żaden
pracownik się nie doszuka go po dacie

– zrobić tabele z uprawnieniami, poziomo
lista użytkowników a kolumny pionowo lista zasobów

– zrobić tabele z maszynami, poziomi
lista użytkowników a kolumny to maszyny

– podgląd zlecenia, 
https://i.imgur.com/QclQtVS.jpg

– zlecenie na etapie okleiniarki a karta
pokazuje, że 4 gotowe.. skąd się to bierze, wg mnie gotowe można wyświetlić po
zakończeniu całej ścieżki dla formatki

– z polem „zrobione” też coś nie tak
https://imgur.com/a/3UWTAtp  miałem zlecenie z 1 formatką i po kolei przechodząc
stanowiska piła, cnc, okleiniarka za każdym razem o 1 się powiększało

– puste pole data zlecenia na produkcje
– ścieżka produkcyjna – wywalić
sortowanie, niech będzie wg ścieżki – chyba, że to jest tabela, która jest
includowana gdzie indziej jeszcze 


– czy te kolumny ze stanowiskami możemy zrobić konfigurowalne? 
https://i.imgur.com/WlPdDOp.jpg

– usunąć kolumnę gniazda, bo i tak ich
nie używamy  https://imgur.com/a/UqsP20P

@UP Zrobiłem wszystkie typy stanowisk
poza magazynami, ale myślę, że trzeba to przerobić, bo te statystyki pojawiają
się na wszystkie typy gniazd, a nie konkretne stanowiska, także pojawi się
problem gdy ew. w jednej ścieżce będą 2 takie same gniazda (typy maszyn).

– brakuje imion pracowników na
stanowiskach pomimo, że zakończone https://imgur.com/a/9TMTU0o

– karta produkcji
– nie wyświetla imion pracowników 
– co to za kod i jakieś wpisy  tak/tak 
https://imgur.com/a/PKI25ug

– piła
– zrobiłem zlecenie na podwójne formatki,
1 szt podwojona a w eOZ widzę tylko jedną formatkę  https://imgur.com/a/EF13mKl 
   https://imgur.com/a/okX9xxp

– piła, okleiniarka, cnc
– lista zleceń już wykonanych ale tylko z
aktualnego dnia
 – to ma być
przycisk odwołujący na nową stronę + weryfikacja uprawnienia do route na
przycisku

 

Przycisk dodany jako modmenu w moje
zlecenia

 otwarłem
zlecenie na 5 formatek i rozpocząłem na nim prawcę na dwóch użytkownikach, jeden
zrobił 2, drugi 3 formatki, przy czym użytkownik, który wykonał ostatnią
formatkę automatycznie zamknął sobie to zlecenia a drugi pracownik pozostał ze
zrobionymi formatkami i dopóki sam nie kliknie zakończ zlecenie to nie pojawi
się ono na kolejnym stanowisku. Trzeba zrobić tak, że jak wpisujemy ostatnią
formatke ze zlecenia to kończy wszystkim pracownikom

Tego jeszcze – zakończyłem formatke tym
przyciskiem i nie zakończyło mi zlecenia (na zakończeniu podzlecenia też) https://imgur.com/a/UEawFkV

W przypadku skanowania kodów zadziała
to poprawnie, ale tutaj idzie to inną funkcją i dlatego się nie zakończy po
kliknięciu formatki/podzamówienia

– piła – zlecenie na pogrubianie
listwami, kompletnie się rozjechało, przeszła tylko 1 formatka w dodatku ze
złymi wymiarami: https://imgur.com/a/bYwRqpZ  i  https://imgur.com/a/f31qY9q

 

okleiniarka:
– nie rozpocząłem jeszcze zlecenia ale za
to udało mi się zmienić ilość zużytego obrzeża,przypadkiem ale się udało
https://i.imgur.com/sCSmHU6.jpg , proszę zrobić tak, że przed rozpoczęciem
zlecenia w ogóle nie pojawia się formularz a ilość okleiny pojawia się normalnym
tekstem bez input’a

– podobnie jak na pile, panel listy
zleceń już wykonanych ale tylko z danego dnia

– dodać szerokość okleiny
https://imgur.com/a/Zy3bbV7

– zakończyłem zlecenie używając kody
podzamówienia i nie wróciło mi do listy tylko do szczegółów tego zamówienia
spowrotem

@up testowałem i działa u mnie także ew.
przykład potrzebuje

– widzę na liście również formatki, które
nie wymagają oklejenia https://imgur.com/a/KL0lY2v – do weryfikacji i
konsultacji czy tak powinno być

– cnc
– nigdzie nie widzę kształtu formatki
cnc, powinni mieć do weryfikacji

– oznaczyłem formatke do wykonania 
https://imgur.com/a/oYrGb8b i nie zakończyło mi zlecenia

– kompletacja / wydanie
– trzeba dodać informację o pakowanie i
sposobie dostawy jeżeli moduł aktywny

– dodać informację z modułu dostawa na
stanowisku kompletacja i wydanie towaru

-na wydaniu brak realnego zakończenia
zlecenia, wpis w bazie pozostaje

– okleiniarka, w przypadku formatki cnc
też musi widzieć które krawędzie, choćby schemat i literki do oklejenia

raport / ilość płyt na dany dzień (ten
stary)

– co pokazuje kompletacja – bo w tym
zleceniu były 2 szt formatki https://imgur.com/a/DzMn30E

@UP na kompletacji jest liczba
podzamówień, na wydaniu liczba paczek

te nowe raporty pracy nad zleceniami
– jako osobne strony, po to żeby można było jako osobne uprawnienia dostępu
zrobić i marketingowo lepiej jak od razu widać ich więcej
– ogólnie nie potrafię żadnego
wygenerować, nic się nie pojawia https://imgur.com/a/EMUUpob

@UP w raportach zostało zrobione tylko
menu, nie robiłem jeszcze samych raportów.

– mogę wejść na raport zestawienie
uprawnień /pl/admins/groups_report pomimo braku uprawnień, bezpośrednio z linka

@UP tam są też warunki na usera id 1,
także może Pan wchodzić na każdy link podając go

– rozdzielić edycję danych maszyny i
przypisywanie użytkowników do maszyny na dwie osobne strony

– proszę jeszcze o
potwierdzenie, że pole „rola” w profilu użytkownika nic nie znaczy w systemie,
poszukać w kodzie czy są jakieś warunki

@UP tak jak
rozmawialiśmy jedyne warunki na role, to edycja oddziałów i lista oddziałów,
jeśli się ich pozbędziemy to można wyrzucić te pole

ok to wyrzucamy to

 sprawdzić
czy da się odświeżyć uprawnienia bez przelogowywania, szczególnie własnego
użytkownika – po ich zmianie

– zrobić zapamiętywanie ostatniej maszyny
zalogowanego pracownika i automatyczne ponowne logowanie po zalogowaniu – jak
się wyloguje to usuwa mnie jako zalogowanego i po ponownym logowaniu żeby
zobaczyć zlecenia musze się ponownie logować

 

– czym się różni liczba formatek od liczby
elementów https://imgur.com/a/yxcZaPW

@UP liczba formatek to wiersze zamówień
(czyli formatki bez ilości), a elementy to już prawdziwa ilość formatek

– skoro informacje o formatce cnc
wyświetlamy w miejscu oklein to usuwamy kolumnę CNC https://imgur.com/a/oXdKysf

– dalej na podglądzie zlecenie tylko w
pierwszym wierszu pojawia się nazwa użytkownika https://imgur.com/a/wW6DFbS

– magazyn oklein i okleiniarka, skąd ten
kod okleiny? w eRozrys nie widzę takiego przy tych okleinach https://imgur.com/a/NzSlUGe

@UP widzę, że do eoz nie jest
przekazywany z er realny kod, a kolejność w tablicy oklein.

no to trzeba dodać i tu jeszcze pytanie co
będą chcieli w jakiej firmie, nazwa, kod?

– okleiniarka, przycisk pokaż formatki
(modal), w przypadku formatki CNC są okleiny a powinno być napisane formatka CNC
https://imgur.com/a/NEyLXdN

– jestem zalogowany i w trakcie
wykonywania zlecenia, chce się wylogować i zakończyć pracę – ale nie mogę https://imgur.com/a/KQjY8Pn dopóki
nie kliknę zakończ zlecenie, tyle, że muszę go szukać, czy możemy zrobić tak, że
wyświetli się strona z tym komunikatem i linkiem do szczegółów zlecenia żeby
było łatwiej

@UP przejście bezpośrednio do zlecenia
jest możliwe z belki na dole, więc pytanie czy jest potrzeba to dodwać.

– jak zrobić osobne uprawnienia do
przeglądania archiwum 

@UP nie można zrobić gdy są na tym samym
linku, bo to czy mamy zlecenia archiwalne czy nie, przekazywane jest w GET.

to proszę przerobić route

dodać stanowisko „prace dodatkowe”
– nazwa docelowo będzie do zmiany
– wpadać tam będą zlecenia wymagające
dodatkowej obróbki, takiej jak klejenie podwójnych formatek czy pogrubiania
listwami

– dodać informację na pile o cięciu w bloku + na karcie informacyjnej i
obiegowej
 

 

– ogólnie przejrzeć po kolei controlery
czy mają weryfikacja uprawnień do route

@UP weryfikacja
następuje nad controllerami dokładnie w extendowanym przez wszystkie

Template_Controller,
więc raczej powinno to działać. (za wyjątkiem usera id 1, bo na nim uprawnienia
do ulri nie są sprawdzane)

– proszę mi przypomnieć kto może tworzyć,
edytować i wczytywać schematy uprawnień

– brakuje mi
informacji o tym, że podwójne formatki trzeba skleić lub pogrubić listwami

 

– ustawienia / lista oddziałów, w zasadzie w tej chwili nie ma żadnych ustawień,
więc dostęp wyłącznie dla nas
 

– zgłaszanie uszkodzonej formatki – dodać pole uwagi

– uszkodzone formatki – zlecenie nie przechodzi na dalsze stanowisko jeżeli
jakąś oznacze jako uszkodzoną

Magazyn płyt, magazyn obrzeży

 • – na liście są dwie kolumny, Opis – uwagi klienta ze zlecenia – zostawiamy
  jak jest,
 • – natomiast do Uwagi – pobrać info z modułu notatek eRozrys i to musiałoby
  się pobierać zawsze online a wyświetlanie można dodać w modalu
 • – do tego do omówienia jak zrobić żeby użytkownik z eoz również mógł dodać
  taką informację – najlepiej żeby to też wtedy było widoczne w eR
 • – nie zapomnieć o zakładce „zestawienie nie wydanych”
 • – niech będą dwie ikonki jakiś szary check jeżeil nie ma żadnych wpisów i
  podświetlony jeżeli są a po jego kliknięciu się wyświetli modal
 • – niech wyświetlenie uwag klienta i uwag wewnętrznych (tych z er) będą jako
  dwa uprawnienia
   

– okleiniarka

 • – 1 podzamówienie, 2 formatki, w tym jedna z cnc – wybrałem zakończe
  podzlecenie (2x check) i nie wróciło do listy

– kompletacja
 

 • – mogę zaznaczyć formatkę jako uszkodzoną bez rozpoczęcia zlecenia https://imgur.com/a/ba3GemQ
 • – na liście formatek brak informacji, że to formatka CNC
 • – dodać uwagi wewnętrzne i klienta
 • lista zleceń wykonanych dziś
 • – na kompletacji dodać wydruk kodów do dodawania i usuwania paczek

– cnc

 • przydałaby się nazwa pliku przy formatce cnc
   

– wydanie towaru

 • – zablokować możliwość wydruku etykiety przed rozpoczęciem zlecenia – wiem i
  tak etykieta powinna być wydrukowana na kompletacji
  – nie działa opcja „moje zlecenia – zakończone dziś” – w sensie nie
  wyswietla zlecenia, wydawało mi się w ogóle, że po wydaniu zlecenie samo
  wskoczyło do archiwum?

magazyn plyt / magazyn obrzeży

 • – dodać obsługę czytnika z dwoma opcjami,   numer zlecenia/podzlecenia i
  numer materiału, jeżeli numer materiału to filtruje wszystkie nie
  zrealizowane zlecenia na ten materiał

– ustawienia / lista oddziałów, w zasadzie w tej chwili nie ma żadnych ustawień,
więc dostęp wyłącznie dla nas


– tabela eoz_sockets, czy można usunąć 7test1 i 8Kontrola jakości i pakowanie Frontów, 9 prasa


 

 

————-
zmiany na przyszłość i do omówienia

– ogólne:
      – wybór stanowiska – jako pobranie modal’a ajaxem

– w eRozrys link do raportu zlecenia w eOZ  

– piła, 

 • – moduł, docięcia formatki po oklejeniu

– piła, okleiniarka, kompletacja

 • – czy można zmienić na javascript / okno modalne formularz z tej strony
  https://i.imgur.com/mpa4A8l.jpg

– okleiniarka

 • – dodać informacji o kleju, jeżeli moduł aktywny

– magazyn płyt:

 •  – możliwość puszczenia z magazynu płyt na piłę tylko jednego podzamówienia
 •  – magazyn płyt i obrzeży, oznaczanie w ajax bez przeładowania strony –
  problem jak bardzo szybko klikam 

– magazyn plyt / magazyn obrzeży

 • – dodać obsługę czytnika z dwoma opcjami,   numer zlecenia/podzlecenia i
  numer materiału, jeżeli numer materiału to filtruje wszystkie nie
  zrealizowane zlecenia na ten materiał
   

– możliwość zmiany ścieżki produkcji w eRozrys?

– możliwość cofnięcia zlecenia na poprzednie stanowisko

– stanowisko – lakierowanie/foliowania, 
 

– magazyn obrzeży:
 

      – odznaczanie przygotowania w ajax