Szafka narożna skośna i narożna wewnętrzna

Wieńce i plecy:

Szafka narożna skośna może posiadać tylko wieńce nakładane, z czego wieniec górny może być tylko pełny. W szafce narożnej wewnętrznej jest dodatkowo możliwość stworzenia wieńca dolnego wpuszczanego.

W obu typach szafek plecy wprowadza się po przecinku – pierwsza wartość dotyczy pleców lewych, druga prawych. Dodatkowo istnieje możliwość generowania listwy podpórkowej – pionowej listwy montowanej między wieńcami.

Edycja wymiarów:

W szafkach narożnych skośnej i wewnętrznej osobno definiuje się parametry głębokości oraz szerokości dla strony lewej i prawej. Głębokość jest związana z wymiarem boku (odpowiednio lewego/prawego), podczas gdy szerokość opisuje całkowitą szerokość szafki i w przybliżeniu jest równa szerokości pleców (lewych/prawych).