Raport ogólny – ilościowy

Raport prezentuję w wybranym okresie dla wybranych stanowisk pracy związane z nimi ilości sztuk wykonanych zleceń

Filtry:

  • Okres miesiąc / rok
  • Lista stanowisk pracy

Wykres:

Dla każdego wybranego stanowiska pracy prezentuje dwie linie – planowaną ilość zleceń do wykonania oraz linię ilości zrealizowanych zleceń

Tabela:

Dla każdego wiersza, odpowiadającego kolejnym dniom wybranego miesiąca prezentuje kolumny zawierające:

  • Dzień miesiąca
  • Wybrane stanowiska praca, a w nich
    • ilość szt zleceń planowanych
    • ilość szt zleceń wykonanych