Podgląd zlecenia

Podgląd zlecenia to szczegółowe zestawienie informacji na temat zlecenia.

Zawiera zawsze aktualne dane na temat wszystkich etapów produkcji i ich czasów realizacji i składa się m.in. z:

  • Informacje o kliencie
  • Planowanych i Realnych datach rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
  • Zestawienie ilościowe formatek wykonane / nie wykonane / uszkodzone
  • Listę wszystkich formatek wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu ich produkcji
  • Ścieżkę produkcyjną zlecenia z informacjami o każdym stanowisku

Aby uzyskać dostęp do podglądu zlecenia użytkownik musi posiadać uprawnienia do zasobu „Zlecenia -> Podgląd zlecenia”

Dostęp do opcji możliwy jest z następujących paneli:

  • Wszystkie zlecenia
  • Archiwum zleceń
  • Moje zlecenia
  • Maszyny – Aktualne zlecenie na maszynie