Kategorie szafek

Na stronie głównej klient widzi szafki posegregowane w kategorie. Można je dowolnie tworzyć i usuwać z poziomu modułu „Kategorie Szafek”. Po usunięciu kategorii, do której były przypisane szafki, należy te szafki edytować.

Nową kategorię tworzy się przyciskiem „dodaj” z prawej strony ekranu. Przy dodawaniu istnieje możliwość zdefiniowania nazwy kategorii i jej kolejności.

modul_kategorie