Szafki

Nową szafkę tworzy się przyciskiem „dodaj” z prawej strony. Po stworzeniu szafki wyświetli się ona na liście z ustaloną podczas tworzenia nazwą i kodem.

Szafki mogą mieć jeden z trzech statusów widocznych w kolumnie „w produkcji”. Zaraz po stworzeniu szafka posiada status projektowanej i nie jest dostępna dla klienta. By ją udostępnić należy w opcjach po prawej stronie wybrać „rozpocznij produkcję”, wtedy szafka otrzyma status „w produkcji” (kolor zielony) i będzie widoczna dla klienta.

Usuwać możemy tylko szafki o statusie projektowanej, ze względu na powiązania szafek z zamówieniami w sklepie, szafki będące w produkcji możemy jedynie archiwizować. Szafka o statusie zarchiwizowana jest niedostępna do edycji, może jednak zostać skopiowana.

Ostatnią dostępna opcją jest kolejność wyświetlania szafek dla klienta. Ustawia się ją wpisując wartość liczbową – szafka o najwyższej przypisanej liczbie będzie wyświetlana jako pierwsza w swojej kategorii. Istnieje możliwość wpisania wartości po przecinku, np. w przypadku kiedy chcemy istnieje już szafka z kolejnością o wartości 1 i 2, a pomiędzy nie trzeba wstawić inną szafkę.

modul_szafki