Harmonogram – Kalendarz dni pracy

System pozwala określić jakie dni każdego miesiąca są dniami pracującymi i dniami wolnymi – dni te będą uwzględniane podczas automatycznego tworzenia harmonogramu zleceń

Konfiguracja kalendarza dni pracujących znajduje się w menu systemu eRozrys:
Admin -> Ustawienia modułów -> Harmonogram zleceń -> Kalendarz dni pracy

W pierwszej kolejności wybieramy datę – miesiąc oraz rok, który chcemy skonfigurować.

Jeżeli na liście miesięcy znajduje się znacznik
[N] – oznacza to, że miesiąc nie był jeszcze zapisany / skonfigurowany
[Z] – oznacza, że ustawienia w tym miesiącu były już zapisane

Po wybraniu daty klikamy przycisk „Przejdź do wyboru dni”

Po wejściu w nowy – dotąd nie zapisywany miesiąc, system automatycznie sugeruje oznaczenia dni „Sobota” oraz „Niedziela” jako wolne. Jeżeli chcemy określić kolejny dzień wolny, wówczas należy kliknąć w wiersz z wybranym dniem – podświetli się kolorem czerwonym i zapisać zmiany