Ustawienia oddziału – oklejanie

W tym dziale znajdują się opcje konfiguracji i cen związanych z usługą oklejania.

Najważniejsze opcje konfiguracyjne:

  • Minimalne wymiary oklejania – jeżeli Klient wybierze usługę oklejania formatki, wówczas system nie pozwoli wprowadzić mniejszych wymiarów niż zdefiniowane
  • Obustronna walidacja oklejania – jeżeli opcja jest aktywna, wówczas system dodatkowo sprawdza czy wymiary formatki mieszczą się w zakresie minimalnych wymiarów uwzględniając długość i szerokość formatki (kwestia minimalnego wymiaru do włożenia w okleiniarce)
  • Typ oklejania – opcja definiuje czy Klient może w ramach jednej formatki użyć dwóch różnych grubości obrzeża ze zdefiniowanego wcześniej dla całego podzamówienia dekoru obrzeża
  • Sprawdzanie grubości oklein w zamówieniu – w przypadku, gdy klient wprowadzi formatki do zamówienia, następnie wybierze inną płytę – wówczas system automatycznie podpowie mu inny kolor domyślnego obrzeża, które może nie zawierać wcześniej wybranych grubości. Jeżeli opcja sprawdzania jest włączona – wówczas z wprowadzonych przez Klienta ustawień oklejania formatek zostaną usunięte oznaczenia oklejania.
  • Nie doliczaj nadddatku okleiny do usługi oklejania – eRozrys w podsumowaniu zamówienia wyróżnia dwa osobne składniki – ilość metrów zużytego materiału obrzeża oraz ilość metrów usługi okleinowania. W przypadku ilości metrów samego obrzeża jest ono zawsze naliczane wraz ze zdefiniowanym naddatkiem na każdą oklejaną krawędź a koszt samej usługi oklejania może być obliczany na podstawie sumy oklejanych krawędzi bez wliczania dodatkowych naddatków utraconego materiału obrzeża
  • Frezowanie wstępne – funkcja ta wykorzystywana jest w przypadku, gdy podczas produkcji nie chcemy przy każdym zleceniu oklejania zmieniać ustawień frezu na okleiniarce. Przykładowo jeżeli ustawimy stałą wartość frezu na okleiniarce 0.6 mm, wówczas w parametrach frezowania wstępnego w eRozrys ustawiamy dla grubości obrzeża 0.8 mm grubość frezu 0.2mm, dla obrzeża 2mm frez na 1.4mm. Wówczas eRozrys dla każdej oklejanej krawędzi formatki pomniejszy jej wymiar i wykona optymalizację oraz plik produkcyjny na piłę pomniejszonych formatek – które podczas oklejania zostaną jeszcze dodatkowo zawsze skrócone o 0.6mm a następnie zostaną oklejone.
  • Ceny usługi oklejania – Cenę usługi można definiować na podstawie grubości oklejanej płyty oraz grubości wybranego przez Klienta obrzeża. Dodatkowo można zdefiniować różne ceny usług oklejania dla poszczególnych producentów obrzeży
  • Szerokości oklein dla grubości materiałów – W bazie obrzeży, w kartotece obrzeża wprowadzamy kod dekoru, grubość oraz szerokość obrzeża. Następnie Klient wprowadzając zamówienie najpierw wybiera dekor obrzeża a system wyszukuje wszystkie dostępne grubości dla tego dekoru. Dodatkowo system wyświetlając klientowi dostępne obrzeża bierze pod uwagę grubość materiału i wyświetla tylko te obrzeża dla których jest w tym ustawieniu wprowadzone powiązanie szerokości obrzeża do grubości płyty. Przykładowo jeżeli wprowadzimy grubość materiału 18 mm oraz szerokości 20,21,22,23 wówczas, gdy klient wybierze płytę 18 mm system wyświetli klientowi wyłącznie obrzeża o podanych powyżej szerokościach. Szczególnie ważne jest zwrócić uwagę na nietypowe grubości materiałów, takich jak np. 18.4 mm -wówczas również należy w tej tabeli wprowadzić wszystkie opcje szerokości obrzeży dla tej grubości.