Rejestracja konta i profil użytkownika

Dodawanie nowego konta użytkownika

Aby uzyskać dostęp do panelu zarządzania użytkownikami należy posiadać uprawnienia do zasobu: „Administracja -> Zarządzanie użytkownikami’

Każdy pracownik musi posiadać swoje indywidualne konto w systemie.
Nowe konto użytkownika można założyć wyłącznie z profilu posiadającego do tego uprawnienia.

W tym celu należy należy uzupełnić formularz rejestracji konta znajdujący się:

Menu Ustawienia -> Lista użytkowników -> Dodaj nowe konto

Proces rejestracji konta:

  1. Dodaj konto użytkownika
  2. Po założeniu konta w systemie, należy przejść do panelu nadawania uprawnień i przypisać użytkownikowi dostęp do wybranych zasobów.
  3. W przypadku użytkownika będącego operatorem maszyny dodatkowo należy przypisać mu uprawnienia do wybranych maszyn

Profil Konta

W celu założenia nowego konta należy uzupełnić poniższe dane:

  • Login
  • Hasło
  • Rola: opisać różnice uprawnień
  • Imię
  • Nazwisko
  • Strona główna – domyślna strona, która zostanie załadowana po zalogowaniu, np. Lista moje zlecenia, Raporty dzienne itp

001-panel dodawania uzytkownika