Usuwanie bazy płyt lub oklein z poziomu eRozrysu

Usuwanie bazy płyt (lub oklein) odbywa się z poziomu panelu ADMIN -> Baza płyt (oklein).

W przypadku jednego oddziału, po przejściu do zakładki, na górze widoczny jest przycisk 'Usuń wszystkie materiały z oddziału'. Po jego naciśnięciu wybrane materiały przestają być dostępne.

zarzadzanie_baza_plyt

W przypadku wieloodziałowości, po przejściu do zakładki, z listy rozwijanej należy wybrać oddział, dla którego chcemy usunąć bazę dostępnych materiałów. Po przejściu do oddziału wyświetlony zostanie przycisk 'Usuń wszystkie materiały z oddziału'.