Pogrubianie listwami

Oferowane funkcje:

 • Możliwość zamówienia formatek pogrubionych listwami 
 • Automatyczne obliczanie wymiarów dodatkowych listew i naddatków formatek
 • Możliwość konfiguracji, które płyty mogą być zamawiane jako materiał pogrubiający
 • Możliwość zamówienia materiału pogrubionego i normalnego w ramach optymalizacji na jednej płycie

Zamawiania formatek pogrubionych listwami:

Zamawianie formatki pogrubionej listwami odbywa się poprzez formularz prostego zamówienia w menu „Zamówienie formatek”.

Aby zamówić taką formatkę należy w formularzu zamówienia zaznaczyć opcję „Pogrubianie listwami”.

Następnie według konfiguracji modułu pojawi się dodatkowa lista z wyborem materiału, która pozwoli na wybór materiału pogrubiającego, tj. materiału dopełniającego płytę podstawową.

Jeżeli opcja wyboru szerokości listwy pogrubiającej jest aktywna, pojawi się także pole do wprowadzenia szerokości w milimetrach.

Klient w formularzu zamówienia wpisuje wyłącznie ilość sztuk i wymiary  docelowe zamawianych formatek – system sam doda do optymalizacji dodatkowe listwy, przy czym również automatycznie doda do tych formatek naddatki, które zostaną odcięte na etapie produkcji.

Aby w ramach jednego zamówienia (optymalizacji) klient mógł zamówić na jednej płycie formatki pogrubiane listwami oraz zwykłe należy:

 • w jednym podzamówieniu wybrać usługę pogrubiania listwami i wpisać ich listę
 • następnie kliknąć „dodaj kolejny zestaw formatek”  znajdujący się pod formularzem z listą formatek aby dodać nowe podzamówienie
 • wybrać w nowym podzamówieniu ten sam materiał i wpisać listę zwykłych formatek
 • system sam połączy oba zestawy formatek i wykona wspólną optymalizację na jednej płycie

Konfiguracja modułu

Ustawienia modułu pogrubiania listwami znajdują się w
menu Admin -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału, zakładka pozostałe

Dostępne opcje:

 • Metoda liczenia ceny – dostępne możliwości konfiguracji to za sztukę formatki i za m2 podwójnej formatki
 • Cena detal / hurt / super hurt – oznacza cenę usługi według wybranej jednostki liczenia
 • Kod usługi – kod wykorzystywany w przypadku integracji z programami księgowymi
 • Pogrubianie listwami – oznacza jakie opcje mają być dostępne dla klienta. Cena pogrubiania dotyczy m2 listwy.
  • wyłączone – w przypadku wybrania parametru „wyłączone”, opcje zamawiania podwójnych formatek nie będą dostępne na formularzu zamówienia
  • z jednej płyty – Klient będzie mógł zlecić podwójne formatki wykonane wyłącznie z tego samego materiału (górna i dolna)
  • z różnych płyt – wówczas klient będzie mógł wybrać połączenie podwójnych formatek z dowolnych materiałów, ograniczonych tylko wg ustawień powiązania grubości
  • obie opcje – wówczas klientowi zostanie wyświetlona opcje podwójne formatki – tym samym materiałem i różnym materiałem. Po wybraniu drugiej opcji zostanie dodatkowo wyświetlona lista w wyborem drugiego materiału
 • Pogrubianie listwami (grubości) – określa jakie grubości materiału górnego można łączyć z jakimi grubościami materiału dolnego (listwami). Opcja pozwala również zaznaczyć wszystkie możliwe kombinacje.
 • Naddatki – eRozrys automatycznie powiększa składowe formatki (górną i dolną) o wprowadzone wymiary. Powiększona formatka będzie się znajdowała w rozkroju i pliku produkcyjnym na pile. Dodatkowo na etykiecie zostanie dodana informacja o wymiarze docelowym po sklejeniu / skręceniu formatek.
  Wymiar naddatku (powiększenia) formatki dotyczy jednej krawędzi, oznacza to, że po wpisaniu wartości 20mm formatka zostanie powiększona łącznie o 40 mm
 • Usłojenie materiału pogrubiającego (listew) – konfiguracja czy materiał, którym pogrubiamy formatkę ma mieć identyczny kierunek usłojenia jak górny czy dowolny
 • Typy zamówień – określa w jakim typie zamówienia usługa ma być dostępna, w przypadku formatek prostych lub zamówień frontów (akrylowych)
 • Operacje cnc dla podwójnych formatek – umożliwia wyłączenie usług CNC dla pogrubionych formatek
 • Wybór szerokości listwy pogrubiającej przez klienta – pozwala na wybranie szerokości listwy z określonego zakresu. Jeżeli opcja jest aktywna, dostępne są pola: MINIMALNA SZEROKOŚĆ LISTWY oraz MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ LISTWY określające z jakiego zakresu klient może wybrać szerokość listwy.