Formatki pogrubiane

Oferowane funkcje:

 • Możliwość zamówienia podwójnej formatki.
 • Możliwość konfiguracji, które płyty mogą być zamawiane jako podwójne formatki

Zamawianie pogrubionej formatki:

Zamawianie pogrubionej formatki odbywa się poprzez formularz prostego zamówienia w menu "Zamówienie formatek".

pogrubiane_formatki

By zamówić formatkę składającą się z dwóch ze sobą sklejonych formatek, należy zaznaczyc opcję "Podwójne formatki". Pojawi się dodatkowa lista, która pozwoli na wybór materiału pogrubiajacego, tj. materiału dopełniajacego płytę podstawową.

Ustawienia

W Panelu ADMIN -> Ustawienia dochodzi nowa sekcja "Ustawienia formatek pogrubianych":

ustawienia_podwojne_formatki

 • Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie (link) Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.

 • Kod usługi – kod wykorzystywany do integracji z niektórymi optymalizatorami oraz zewnętrznymi systemami.

 • Metoda liczenia podwójnych formatek – szt – liczona od ilości zużytych płyt, m2 – liczona od ilości zużytych metrów kwadratowych.

 • Podwójne formatki – sposób łączenia podwójnych formatek: czy użytkownik ma mieć możliwość łączenia wyłącznie tych samych płyt czy wyłącznie rożnych czy tez ma dostępne obie opcje. To pole pozwala również na wyłączenie modułu.

 • Podwójne formatki – określenie jakie grubości płyt będą możliwe do połączenia przez użytkownika.

W panelu edycji pojedynczej płyty w menu ADMIN -> Baza płyt dochodzi nowe pole "typ pogrubiania". Pole określa czy płyta może wykorzystywana do pogrubiania innych płyt. Opcje:

 • Pogrubiający i pogrubiany – płyta może być zarówno pogrubiana jak i wykorzystywana do pogrubiania.
 • Tylko pogrubiany – płyta może być jedynie pogrubiana.
 • Tylko pogrubiający – płyta może być wykorzystywana tylko do pogrubiania innej płyty, nie ma możliwości zamówienia jej samodzielnie.
 • Bez możliwości pogrubiania.