Aktywacja kont użytkowników

Konto nowozarejetrowanego użytkownika musi być aktywowane, by mógł korzystać z eRozrysu. Konta aktywuje się z poziomu menu ADMIN -> Użytkownicy systemu.

uzytkownicy

Każdy nowozarejestrowany użytkownik pojawia się na tej liście ze statusem „brak dostępu”. By umożliwić korzystanie z eRozrysu należy zmienić status na „Dostęp do eRozrys”.