Statusy materiałów

Moduł statusów materiałów służy do tworzenia własnej bazy dostępności materiałów i przypisywania ich do płyt oraz oklein.

Moduł jest możliwy do aktywacji w panelu ADMIN -> ustawienia -> zarządzanie modułami -> „Statusy dostępności materiałów”.

Dodawanie statusów 

Dodawanie statusów do bazy odbywa się w panelu ADMIN -> zarządzanie bazą materiałów -> statusy materiałów.

Aby dodać status należy skorzystać z przycisku „Dodaj status materiału”, następnie wprowadzić nazwę statusy, kolor czcionki oraz kolor tła (w języku angielskim).

 

 Aby dodać status do materiału należy edytować daną płytę / okleinę w erozrysie i w polu „Status dostępności materiału” ustawić wybrany status.