Harmonogram – ścieżki produkcyjne

Ścieżki produkcyjne określają przez jakie typy stanowisk musi przejść zlecenie w obiegu jego realizacji.

W ścieżkach konfigurujemy typy stanowisk, następnie w procesie planowania zlecenia system na podstawie listy dostępnych stanowisk danego typu przydziela fizyczne stanowisko realizacji na każdym z etapów.

W przypadku aktywnego modułu EOZ (zarządzania produkcją) pozwala również określić w ścieżce, który typ stanowiska pracy oznacza początek produkcji a który zakończenie produkcji zlecenia.

Konfiguracje ścieżek produkcyjnych w systemie eRozrys rozpoczynamy od panelu Admin -> Ustawienia modułów -> Harmonogram zleceń -> Ścieżki produkcyjne.

W pierwszej kolejności należy nacisnąć przycisk „Dodaj ścieżkę produkcyjną”, następnie nadajemy nazwę i klikamy „Zapisz”

Ścieżka została utworzona, następnie zostajemy przeniesieni do panelu, w którym możemy tę ścieżkę konfigurować.

Gdy stanowiska zostaną dodane w danej ścieżce, istnieje możliwość edycji kolejności pracy następujących stanowisk w prawej części panelu.

 

Stanowiska typu „Magazyn płyt”, „magazyn oklein” „Kompletacja” czy „Wydanie” powinny być konfigurowane wyłącznie w przypadku aktywnego systemu zarządzania EOZ.

Aby stanowisko zostało przypisane do ścieżki produkcyjnej należy wybrać rodzaj stanowiska z listy i nacisnąć przycisk dodaj.

Podstawowe typy ścieżek produkcyjnych:

 • Cięcie
 • Cięcie + oklejanie
 • Cięcie + CNC
 • Cięcie + oklejanie + CNC
 • Cięcie + prace dodatkowe

Przykładowo tylko dla usługi cięcia potrzebujemy stanowisk:

 • Magazyn płyt (EOZ)
 • Pilarka panelowa
 • Wydanie (EOZ)

Dla bardziej skomplikowanych zamówień zawierających cięcie + oklejanie + prace dodatkowe + CNC stanowiska prezentują się następująco:

 • Magazyn płyt (EOZ)
 • Magazyn oklein (EOZ)
 • Pilarka panelowa 
 • Okleiniarka
 • Prace dodatkowe (EOZ)
 • CNC
 • Wydanie (EOZ)