Konfiguracja modułu zamówień akcesoriów

Konfiguracja modułu znajduje się w panelu ADMIN -> ustawienia modułu -> Baza akcesoriów -> konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja obejmuje wybór języka głównego jak i możliwe języki dodatkowe, które wykorzystywane są do nazw produktów, kategorii, oraz grup cech.

Następnie do konfiguracji są takie pola jak:

  • Wyświetlanie produktów z podkategorii w głównej kategorii
  • Wyświetlanie ilości produktów przy nazwie kategorii
  • Wyświetlanie producenta na liście kategorii

Po zakończeniu konfiguracji zapis odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”