Ustawienia oddziału – cięcie

W tej zakładce konfigurujemy ustawienia związane z cięciem oraz związanym z nim cennikiem. Przy każdym polu związanym z ceną znajdują się trzyma grupy cenowe (detal / hurt / super hurt) oraz pole kod usługi, który służy do integracji m.in. z zewnętrznymi programami księgowymi.

Podstawowe ustawienia:

  • Możliwość zamawiania mniejszych formatek niż dozwolone – jeżeli opcja jest aktywna, wówczas klient ma możliwość zamówienia mniejszej formatki niż wartości podane w minimalnych wymiarach elementów (nie pozwalając okleić wszystkich krawędzi) – a system doda do wymiarów takich formatek dodatkowy wymiar, który pójdzie do optymalizacji a na etykiecie formatki zostanie dodana informacja o konieczności docięcia.
  • Brzegowanie płyty / blatu – to wartość automatycznie dodawanego brzegowania płyty, podanie prawidłowego wymiaru jest istotne, gdyż na jego podstawie system weryfikuje maksymalne wymiary formatek na wybranej płycie
  • Metoda liczenia kosztów cięcia – opcja definiuje w jaki sposób system eRozrys będzie obliczać koszty cięcia. Podstawowe opcje to metry bieżące, sztuki cięcia czy sztuka formatki ale istnieją również opcje dodatkowe.
  • Współczynnik powiększania – to pole procentowe, oznacza o ile powiększyć obliczone parametry cięcia, np. metry bieżące.
  • Koszty cięcia – na podstawie wybranej jednostki, definiujemy ceny według grubości materiału, który będzie cięty