CNC

Panel obsługi składa się z tabeli zawierającej listę zleceń oraz panelu obsługi zlecenia.

Aby rozpocząć pracę nad zleceniem należy zeskanować czytnikiem jego kod z Karty zlecenia lub wybrać ręcznie opcję rozpoczęcia pracy nad zleceniem.

Rozpoczęcie pracy za pomocą czytnika

 • wystarczy zeskanować kod zlecenia z karty produkcji

Rozpoczęcia pracy ręcznie:

 • wybieramy opcję „Przejdź do realizacji zlecenia”

Lista zleceń do realizacji

Zawiera m.in następujące dane:

 • Numer zlecenia
 • Listę i ilość materiałów
 • Nazwę klienta
 • Planowaną datę realizacji
 • Ostatnią maszynę na której znajdowała się zlecenie
 • Aktualny status jego realizacji na aktualnej maszynie

Ponadto w zależności od uprawnień lista zawiera opcje:

 • Podgląd zlecenia
 • Kartę zlecenia
 • Edycję statusu zlecenia
 • Usuwanie zlecenia
 • Przeniesienie zlecenia do archiwum
 • Raport czasu pracy na zleceniu

Panel realizacji zlecenia

W przypadku ręcznego rozpoczęcia pracy nad zleceniem należy wybrać przycisk „Rozpocznij operację”, w przypadku użycia czytnika rozpoczęcia pracy nad zleceniem nastąpi automatycznie.

Panel zawiera tabelę z ogólną listą formatek z tego zlecenia i wszystkich jego podzleceń

oraz dodatkowe szczegółowe zestawienia formatek pogrupowane według statusu wykonania:

 • Do wykonania
 • Wykonane
 • Uszkodzone

Oznaczanie formatki jako wykonanej

W celu odznaczenia w systemie konkretnej formatki jako wykonanej można:

 • zeskanować czytnikiem kodów unikalny kod kreskowy formatki (kod formatki) znajdującej się na jej etykiecie
 • ręcznie wpisać kod formatki oraz uzupełnić pole ilość sztuk
 • wybrać formatkę z listy w tabeli ogólnej
 • wybrać opcję „wykonaj element” z listy szczegółowej „do wykonania”

Oznaczenie podzlecenia jako wykonanego

Uzytkownik może użyć opcji oznaczenia całego podzlecenia jako wykonanego:

 • skanując kod kreskowy podzamówienia z Karty zlecenia
 • wpisując ręcznie numer podzlecenia
 • wybierać opcję „wykonaj podzamówienie” znajdującą się w liście szczegółowej „do wykonania”

Oznaczenie zlecenia jako wykonanego

Użytkownik może również oznaczyć od razu całe zlecenie jako wykonanego:

 • skanując kod kreskowy zamówienia z Karty zlecenia
 • wpisując ręcznie numer zlecenia

Zakończenie pracy nad zleceniem – bez wykonania wszystkich elementów

W przypadku przerwania pracy nad zleceniem przez pracownika lub oznaczenia jakieś formatki jako uszkodzona istnieje konieczność ręcznego zamknięcia zlecenia. Natomiast podczas normalnego trybu pracy takie zamknięcie i przekazanie zlecenia dalej następuje automatycznie z chwilą oznaczenia jako wykonanie ostatniej formatki.

Aby zamknąć zlecenie należy wybrać opcję „Zakończ operację”

Oznaczenie formatki jako uszkodzonej

W przypadku, gdy formatka zostanie uszkodzona, użytkownik może ją oznaczyć jako uszkodzoną.

Aby to wykonać należy wybrać opcję „Oznacz element jako uszkodzony” znajdujący się na liście  „Do wykonania” a następnie wpisać ilość i wybrać powód uszkodzenia z listy