Praca z plikiem CSV

Bazą produktów można zarządzać również z poziomu pliku .csv, który można otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (Excel, Calc).

Eksport pliku .csv odbywa się w menu Sklep -> Eksportuj produkty. Dostępne opcje to wybór kodowania pliku, typu separatora oraz typu separatora zagłębień kategorii. Jeśli używamy programu LibreOffice Calc, należy pamiętać o wybraniu tego samego typu separatora przy otwieraniu pliku (domyślnie program ustawia przecinek).

Import pliku .csv odbywa się w menu Sklep -> Importuj produkty -> Import z pliku. Dostępne są identyczne opcje jak w przypadku eksportu. Jeżeli nie dokonywaliśmy zmian w opcjach przy eksporcie pliku, należy wybrać kodowanie UTF-8 (bez BOM) i resztę opcji pozostawić bez zmian. Ze względu na ograniczenia w przesyle danych, plik jest rozdzielany na mniejsze części po sto produktów każda. Każdy nalezy zaimportować osobno klikając Opcje -> Importuj. Przy próbie importu system wyświetla ewentualne błędy w danej części pliku.

import_produktow_2 

Struktura pliku CSV odzwierciedla formularz dodawnia nowego produktu w zakładce Sklep -> Produkty -> Dodaj. Kazda kolumna jest jedną z opcji na formularzu, dodatkowo widoczne są opcje dla poszczególnych tagów systemowych (struktura formularza dodawnia produktu opisana jest na stronie Dodawanie produktów ). Większość kolumn można usunąć, tak, by uzyskać przejrzystszą strukturę pliku. Kluczowymi kolumnami, których nie można usuwać, są:

– nazwa produktu

– typ produktu

– nazwa podatku

– nazwa typu produktu

– cena

– nazwa jednostki miary