Baza akcesoriów – producenci

Zarządzanie producentami dla akcesoriów znajduje się w panelu AMDIN -> ustawienia modułów -> baza akcesoriów -> producenci. Dodanie producenta odbywa się poprzez przycisk „Dodaj producenta”, edycja znów znajduje się na liście producentów w kolumnie opcje.

Dodawanie oraz edycja producenta obejmuje:

  • Nazwę producenta (język główny – obowiązkowy)
  • Nazwę producenta (języki dodatkowe – opcjonalnie)
  • URL strony producenta (opcjonalnie)
  • logo producenta (opcjonalnie)

Zapis dodawanego / edytowanego producenta odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”