Raport – Ilość płyt na dzień

Raport zawiera informację o ilości zrealizowanych płyt na każdym stanowisku pracy, przedstawiony w formie tabeli z podsumowaniem