Globalny oddział

Oferowane funkcje:

  • Możliwość ustalenia oddziału globalnego. W przypadku, gdy nie będzie ustawionej ceny usługi dla konkretnego oddziału, system automatycznie pobierze ją z oddziału globalnego.

 

Moduł jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu Wielooddziałowość. W podstawowej wersji modułu cena usługi jest zawsze pobierana z oddziału, do którego przypisany jest klient. Jeżeli nie chcemy ustawiać osobnych zakresów cen dla każdego oddziału lub jeśli chcemy modyfikować w danym oddziale ceny jedynie w jakimś zakresie, ten moduł pozwala na ustalenie jednego oddziału jako głównego, z którego będą pobierane ceny. 

Przykład: posiadamy dwa oddziały (np. Kraków i Katowice), gdzie w Krakowie mamy ustaloną cenę cięcia dla płyt o grubościach 1 – 15mm na 2zł, a na płyty o grubościach 15 – 40mm 3zł. W Katowicach mamy ustalony zakres cenowy jedynie 1 – 12mm na 1,50zł. Jeżeli nie posiadamy modułu oddziału globalnego, płyta zamówiona w oddziale Katowickim o grubości powyżej 12mm będzie miała cenę za cięcie równą zero (jako niezdefiniowaną). W przypadku posiadania tego modułu i ustawienia oddziału krakowskiego jako głównego, eRozrys pobierze z niego cenę. Dla istniejącego zakresu (w tym przypadku 1 – 12mm) wciąż pierwszeństwo będzie miał oddział w którym zamawiamy płytę, czyli w tym przykładzie Katowicki.