Panel 3. – Skonfiguruj przestrzenie

W Kreatorze Mebli szafki budowane są w oparciu o przestrzenie. Przestrzeń to miejsce pomiędzy dwoma stałymi elementami pozimowymi (np. pomiędzy wieńcami lub pomiędzy wieńcem a przegrodą), któremu można przypisać konkretny typ frontu. Na wysokość całkowitą szafki składają się wymiary poszczególnych przestrzeni oraz grubości wieńców i przegród.

Na przykład by uzyskać podstawową szafkę stojącą 18mm o wysokości 720mm należy stworzyć jedną przestrzeń o wysokości domyślnej 684mm. Wymiar 720mm będzie uzyskany przez automatyczne dodanie 2*18mm. Jeżeli zostanie stworzona szafka o trzech przestrzeniach 200mm, gdzie pierwszą i drugą przestrzeń oddziela przegroda, a druga i trzecia przestrzeń jest nieoddzielona – wtedy uzyskujemy wysokość całkowitą równą 18+200+18+200+0+200+18=654.

Po lewej stronie panelu przedstawiona jest schematyczna wizualizacja szafki. Nad nią podane są zakresy wymiarów szafki: szerokość, głębokość oraz wysokość. Dla zakresu wysokości w nawiasie podana jest również całkowita wysokość wyliczona na podstawie sumy domyślnych wymiarów wszystkich przestrzeni oraz grubości przegród i wieńców. Nad wymiarami znajdują się ikony odpowiadające za zmianę szerokości i głębokości całej szafki (ikona ze strzałkami po lewej) oraz za dodawanie kolejnych przestrzeni (ikona plusa).

Po najechaniu na przestrzeń widoczne stają się cztery dodatkowe ikony. Pierwsza pozwala na zmianę kolejności przestrzeni, druga na ustalenie jej wysokości, trzecia umożliwia zdefiniowanie typu frontu, a czwarta kasuje przestrzeń.