Centrum CNC – eKorpus

Ustawienia obwarowań maszyny oraz edycja i dodawanie dostępnych narzędzi.

W sekcji wymiary formatek ustawiamy minimalne i maksymalne wartości płyty, którą możemy włożyć do wykonania nawiertów.

Następnie konfigurujemy możliwości narzędzi.

Minimalna odległość nawiertów w płaszczyźnie od krawędzi dolnej formatki – Margines, w którym nie powinny znajdować się operacje z powodu np. kolizji z łapą trzymającą płytę.

Minimalna odległość operacji frezowania w płaszczyźnie od krawędzi dolnej formatki – odległość od dolnej krawędzi, w której możemy frezować ciągiem po całej długości formatki.

Maksymalna szerokość operacji frezowania w płaszczyźnie od krawędzi dolnej formatki – wartość ta określa maksymalną szerokość operacji frezowania w płaszczyźnie, jeżeli znajduje się ona przy dolnej krawędzi. Przykładem takiej operacji jest frezowanie dna szuflady Blum Legrabox.

Piła – ustawiamy w jakich kierunkach możemy ciąć : pionowo, poziomo albo pionowo i poziomo.

Minimalna odległość operacji od dołu – jest to wartość, która określa nam wysokość łapy dolnej trzymającej formatkę.

Minimalna grubość materiału – Jest to parametr określający minimalną grubość materiału, która ma zostać, po wykonaniu operacji cięcia.

W ostatniej sekcji dodajemy dostępne narzędzia. Określamy ich średnicę, maksymalną głębokość oraz czy są przelotowe, jeżeli dotyczą nawiertów w płaszczyźnie.