Tworzenie bazy oklein w pliku csv

Bazę oklein możemy stworzyć z poziomu pliku CSV. Robi się to analogicznie do tworzenia bazy płyt. Kroki są następujące:

1. Eksport pliku CSV z eRozrysu by uzyskać plik o poprawnej strukturze,

2. Modyfikacja wyeksportowanego pliku zgodnie z instrukcją

3. Import pliku CSV do eRozrysu.

Poniżej każdy krok został szczegółowo opisany:

1. Eksport pliku CSV

Eksport CSV

Eksport odbywa się w panelu "Praca CSV" w zakładce ADMIN -> praca CSV.

Wybieramy akcję "Export", typ bazy "okleiny" i stronę kodową CP-1250, a następnie klikamy "Wykonaj eksport".

2. Modyfikacja pliku CSV

Plik .csv możemy edytować dowolnym edytorem kalkulacyjnym (np. Excel).

Pola dostępne w pliku CSV dotyczącym oklein:

 • Producent – producent danego produktu. Lista producentów jest dostępna w panelu "baza producentów płyt". Jeżeli wpiszemy w tym producenta, który nie znajduje się na liście, zostanie do niej automatycznie dodany.

 • Kod obrzeża – unikalny kod obrzeża (najlepiej alfanumeryczny, nie może posiadać polskich znaków diakrytycznych), po którym obrzeże jest identyfikowane w systemie. Służy do komunikacji pomiędzy eRozrysem a optymalizatorem.

 • Kod dekoru obrzeża – kod dekoru.

 • Kod grupy – kod grupujący obrzeża w takim samym dekorze i takiej samej szerokości, a różniące się jedynie grubością. Wszystkim obrzeżom spełniającym te warunki należy przypisać jeden kod grupy. Erozrys wykorzystuje ten kod do parowania płyt i oklein (należy go wpisać w polu "Domyślna okleina 1" w pliku CSV dotyczącym płyt).

 • Kod dodatkowy – dodatkowy kod umożliwiający sparowanie materiału pomiędzy eRozrysem i ERPem.

 • Kod grupujący – dodatkowe pole służące do grupowania oklein po dowolnym słowie kluczu. Jest to pole pomocnicze dla łatwiejszej nawigacji w pliku CSV, nie jest wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez eRozrys.

 • Pełna nazwa – nazwa obrzeża widoczna dla użytkownika podczas składania zamówienia

 • Krótka nazwa – krótka nazwa obrzeża.

 • Grubość – faktyczna grubość okleiny.

 • Grubość nominalna – grubość wyświetlana klientowi, może być inna niż faktyczna grubość.

 • Szerokość – szerokość obrzeża w mm.

 • Status (0/1) – określa czy płyta będzie możliwa do zamówienia przez klienta końcowego. Wartość 1 – będzie, 0 – nie będzie.

 • Dla sklepu (0/1) – określa czy płyta będzie się automatycznie importowała do bazy sklepu (Kreatora Mebli/eRozrysu detal) podczas korzystania w sklepie z funkcji importu z eRozrysu.

 • Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.

 • Obrazek – nazwa pliku wraz z jego rozszerzeniem. 

Przykładowy plik: okleiny_przyklad.zip

3. Import pliku CSV

Import odbywa się w panelu "Praca CSV" w zakładce ADMIN -> praca CSV.

Wybieramy akcję "Import", odpowiedni typ bazy i stronę kodową CP-1250, a nastepnie wybieramy plik przyciskiem "Wybierz plik" i klikamy "Załaduj plik z danymi do importu".