Wyliczanie wysokości frontów

Wysokość frontu jest wyliczana automatycznie, a zależy od wymiarów całkowitych szafki, typu sąsiadującego frontu i typu połączenia między przestrzeniami. Zależności przedstawiają się następująco:

Jeżeli przestrzeń kończy się wieńcem lub przegrodą/listwą ponad którą jest przestrzeń bez frontu – wtedy wysokość frontu = wysokość przestrzeni + grubość wieńca/przegrody/listwy – skrócenie frontu.

Jeżeli przestrzeń kończy się przegrodą/listwą nad którą jest kolejna przestrzeń z frontem – wtedy wysokość frontu = wysokość przestrzeni + połowa grubości przegrody/listwy – skrócenie frontu.

Jeżeli przestrzeń styka się z przestrzenią wyżej bezpośrednio (bez rozdzielenia przegrodą/listwą), wtedy, niezależnie od tego czy przestrzeń wyżej posiada front czy nie, wysokość frontu = wysokość przestrzeni – skrócenie frontu.