Ustawienia modułów

  • Wyłącz optymalizacje – Ustawienie wykorzystywane gdy szafki sprzedawane są na m2 materiału lub całe korpusy.
  • Wyłącz podsumowanie formatek – Gdy jest aktywne, w szczegółach zamówienia nie są wyświetlane formatki. 
  • Wyłącz pobieranie plików CNC – Gdy jest aktywne, admin nie ma możliwości pobrania plików zawierających informacje o CNC dla każdej formatki w szczegółach zamówienia.
  • Sposób obliczania ceny –  eKorpus oferuje 3 sposoby obliczania ceny: „Według ustawień materiałów i usług” / „Za sztukę całego korpusu wraz z usługami” / „Za m2 materiału”.
  • Cennik CNC – eKorpus oferuje 3 sposoby obliczania usług CNC: „Pomiń”/  „Za Korpus” / „Za grupę nawiertów” /  „Za każdy nawiert”.
  • Panel stolarz eKorpus – Panel umożliwiający generowanie wyceny dla klienta z własnym logo oraz kosztorysem.
  • Testuj CNC  
  • Wyświetlaj na podsumowaniu listę operacji CNC – Umożliwia wyświetlanie lub ukrycie listy operacji CNC