Raport – uprawnień w systemie

Raport prezentuje w formie tabeli zestawienie wszystkich dostępnych uprawnień w systemie i listę wszystkich użytkowników z zaznaczeniem jaki użytkownik posiada jakie uprawnienia.

Raport dostępny:

  • Administracja -> Lista użytkowników -> Raport uprawnień
  • Raporty -> Raport uprawnień w systemie