Cennik podstawowy

Cennik znajduje się w panelu ADMIN -> Ustawienia.

Cena usługi cięcia

ustawienia_ciecie

Metoda liczenia kosztów cięcia:

  • mb – od ilości metrów przejazdu piły,

  • Formatka – od ilości formatek,

  • Płyta – od ilości użytych płyt,

  • Po obwodzie – od sumy obwodów formatek.

  • Ilość cięć (cutrite) – opcja dostępna dla optymalizatorów Cut Rite oraz Optimik. Optymalizator zlicza ilość wykonanych cięć.

Formularz poniżej pozwala na ustawienie różnych wycen usługi cięcia w zależności od grubości materiału. Nowy przedział dodaje się przyciskiem "Dodaj przedział cen dla cięcia", a usuwa czerwonym krzyżykiem. Kod usługi służy integracji z zewnętrznym oprogramowaniem (np. Kreatorem Mebli). 

Cena usługi oklejania oraz szerokości oklein

ustawienia_okleiny

Cena usługi oklejania (mb) – formularz pozwala na ustawienie różnych wycen usługi oklejania w zależności od grubości materiału, grubości okleiny i ewentualnie producenta. Nowy przedział dodaje się przyciskiem "Dodaj przedział cen dla usługi okleinowania", a usuwa czerwonym krzyżykiem. Kod usługi służy integracji z zewnętrznym oprogramowaniem (np. Kreatorem Mebli). 

Szerokości oklein dla grubości materiałów – dostępne szerokości oklein dla danej grubości materiału. Użytkownik nie będzie miał możliwości wybrania innej szerokości okleiny dla danej grubości materiału niż ta, która została tutaj zdefiniowana. Do jednej grubości płyty można przypisać kilka szerokości oklein. Kolejne wiersze dodaje sie przyciskiem "Dodaj kolejny wiersz".

Po zmianie ustawień należy pamiętać o ich zapisaniu przyciskiem "Zapisz ustawienia oddziału" znajdującym się na dole strony.