Edycja typu przestrzeni

Ikona ołówka (pojawiająca się po najechaniu na konkretną przestrzeń) przenosi do panelu edycji typu przestrzeni. W tym miejscu można wybrać jakiego rodzaju front i wnętrze będzie posiadała dana przestrzeń. Do wyboru są:

Drzwi – lewe, prawe, podwójne. Zaznaczenie kilku opcji da możliwość wyboru rodzaju drzwi klientowi. Ikona oka pozwala podejrzeć ustawienie drzwi na wizualizacji.

Pozycja zawiasu jest liczona od krawędzi drzwi do średnicy puszki. Domyślna wartość to 100mm, może być zmieniona parametrami „odległość zawiasu”.

W przypadku podstawowej szafki z jedną przestrzenią, drzwi mają wymiary równe całkowitej szerokości i długości szafki. Parametry skróceń pozwalają stworzyć drzwi o mniejszych wymiarach, dla każdej krawędzi definiowane są osobno. Jeżeli jest zaznaczona opcja drzwi podwójnych dodatkowo należy podać szerokość odstępu między drzwiami (podawana wartość całkowita, połowa wartości zostanie odjęta z drzwi lewych, a połowa z drzwi prawych).

Półka – do zdefiniowania jest minimalna i maksymalna ilość półek do wyboru przez klienta, a także ich ilość domyślna, która będzie wybrana po otwarciu modelu szafki.

Dodatkowo w przypadku półki na kołkach 5mm jest możliwość zdefiniowania liczby nawiertów. Liczba nawiertów będzie dotyczyła tylko tej jednej przestrzeni.

Półki są rozłożone zawsze proporcjonalnie względem przestrzeni, np. dwie półki będą rozłożone co 1/3 wysokości przestrzeni.

Szuflada – w ramach jednej przestrzeni można stworzyć do pięciu szuflad. Podobnie jak w przypadku drzwi, fronty szuflad mają wymiary całkowite szafki. Parametr „skrócenie góra” odpowiada za skrócenie górnej krawędzi najwyższej szuflady, podczas gdy „skrócenie dół” skraca od dołu front najniższej szuflady. Za skrócenia pozostałych krawędzi poziomych odpowiada parametr „odstęp pomiędzy szufladami” – należy podać całkowitą szerokość odstępu, połowa wartości parametru będzie odjęta od frontu poniżej odstępu, a połowa od frontu powyżej.

Kolejne szuflady w ramach przestrzeni dodaje się zieloną ikona plusa. Szare pole oznacza, że szuflada będzie się automatycznie dostosowywała do wysokości przestrzeni, podane wartości oznaczają zakres wartości, jakie szuflada będzie przyjmowała. W nawiasie obok podana jest domyślna wysokość frontu szuflady obliczona na podstawie wymiarów domyślnych szafki oraz ustawionych skróceń. By wysokość szuflady ustalić na sztywno, bez możliwości zmiany przez klienta, należy odznaczyć pole wyboru obok wymiaru – w tym momencie można wpisać konkretną ilość przestrzeni zajmowaną przez szufladę (wymiar frontu jest podany w nawiasie obok). Zawsze przynajmniej jedna szuflada musi być automatycznie dostosowywalna do wymiarów przestrzeni. Niebieskim iksem można usunąć szufladę.

Przykład: chcemy stworzyć szafkę z trzema szufladami o domyślnej wysokości 720mm, modyfikowaną w zakresie od 500mm do 1000mm, z frontami szuflad o wymiarach 140mm/284mm/284mm. Zakładamy, że w przypadku zmiany wysokości szafki przez klienta, swój wymiar powinna zmienić najniższa szuflada.

Wszystkie skrócenia ustawiamy na 2mm, a odstęp pomiędzy szufladami 4mm. Dodajemy trzy szuflady, w pierwszej i drugiej od góry odznaczamy marker z pola wyboru i wpisujemy wymiar, jaką szuflada będzie zajmowała w przestrzeni. Należy pamiętać, że dostępna przestrzeń dla szafki z płyty 18mm jest o 36mm mniejsza niż wymiary całkowite szafki – stąd wynika różnica pomiędzy wpisywaną wartością, a wymiarem frontu szuflady podanym w nawiasie obok. Bez wchodzenia w skomplikowaną matematykę, najszybszym sposobem na obliczenie żądanego wymiaru frontu jest wpisanie go w pole wartości, wciśnięcie enteru (by zaktualizować wartość w nawiasie), a następnie odjęcie od wpisanej wartości różnicy między wartościami z pola i nawiasu.

W naszym przykładzie wpisujemy 140 w pierwszym polu i po wciśnięciu enteru widzimy, że wysokość frontu wynosi 154. Odejmujemy od 140 różnicę 154-140=14 i wpisujemy wartość 126. W tym momencie uzyskamy żądaną wysokość frontu. Wykonując identyczne obliczenia w drugim polu wpisujemy 288. Trzecie pole pozostaje automatycznie dostosowane, w nawiasie podany jest wymiar dla wysokości domyślnej szafki.

Wskazówka: jeżeli chcemy, żeby klient widział wymiar każdej szuflady w polu „dopasuj wymiary”, istnieje możliwość wprowadzenia każdej szuflady jako osobnej przestrzeni. Należy wtedy pamiętać o usunięciu przegród po utworzeniu przestrzeni.

Klapa – w przypadku tego frontu użytkownik będzie miał możliwość wyboru spośród zdefiniowanych w panelu wcześniej zestawów podnośników (za wyjątkiem Blum Aventos HF). Ponieważ front domyślnie ma wymiary zewnętrzne szafki, należy zdefiniować skrócenia dla każdej krawędzi.

Podwójna klapa – dla systemu Aventos HF należy stworzyć podwójną klapę. Klapy są symetryczne, nie ma możliwości stworzenia klap o różnych wymiarach.

Po utworzeniu podwójnej klapy, można zdefiniować jej skrócenia. „Skrócenie góra” dotyczy górnej krawędzi frontu wyżej, a parametr „skrócenie dół” dolnej krawędzi frontu poniżej. Odstęp między klapami należy podawać jako całkowitą szerokość odstępu, połowa wartości parametru będzie odjęta od frontu poniżej odstępu, a połowa od frontu powyżej.

Luźne drzwi – w przypadku tego frontu klientowi zostaną udostępnione zdefiniowane w sklepie systemy cargo. Systemy cargo definiowane są z poziomu produktu poprzez przypisanie tagu systemowego. Po utworzeniu drzwi istnieje możliwość zdefiniowania ich skróceń, analogicznie jak w przypadku drzwi zwykłych.

Blenda – pozwala na stworzenie blendy, np. dla ukrycia listwy pionowej. Blenda zawsze zajmuje całą przestrzeń, szafka, która miałaby posiadać blendę oraz drzwi musi się składać z dwóch przestrzeni. Należy pamiętać, że domyślnie między przestrzeniami generuje się przegroda, która w przypadku takiej szafki prawdopodobnie powinna być usunięta – jest to możliwe po najechaniu na nią i wybraniu odpowiedniej opcji. Po utworzeniu blendy istnieje możliwość zdefiniowania jej skróceń, analogicznie jak w przypadku drzwi.