Baza akcesoriów – Grupy cech

Zarządzanie grupami cech dla akcesoriów znajduje się w panelu AMDIN -> ustawienia modułów -> baza akcesoriów -> Grupy cech. Dodanie Grupy cech odbywa się poprzez przycisk „Dodawanie grupy cech”, edycja znów znajduje się na liście grupy cech w kolumnie opcje.

Dodawanie oraz edycja kategorii obejmuje:

  • nazwę (język główny – obowiązkowy)
  • nazwę (ustawione języki dodatkowe – opcjonalnie)

Zapis dodawanej / edytowanej grupy cech odbywa się poprzez przycisk „Zapisz”.