Ustawienia modułu cięcia blokowego

Moduł Cięcia Blokowego można włączyć za pomocą  ADMIN -> Ustawienia -> Zarządzanie modułami.

Gdy pojawią się opcje ustawień modułów należy wyszukać sekcję o nazwie „Moduły rozszerzenia zamówienia” oraz odnaleźć opcję Cięcia Blokowe.

Przy kliknięciu na listę rozwijaną, pokaże się lista dostępnych opcji:

 • Aktywny – Uruchamia podstawowy moduł cięcia blokowego.
 • Zaawansowany – Uruchamia aktualną opisywaną wersję modułu cięcia blokowego z dodatkowymi opcjami do wyboru.
 • Nieaktywny – Wyłącza moduł cięcia blokowego ( przestanie być widoczny ).

Należy wybrać opcję Zaawansowany przejść na dół strony i zapisać zmiany klikając na przycisk „Zapisz ustawienia modułów” następnie przejść do ustawień działów ADMIN -> Ustawienia -> Ustawienia oddziału -> Zakładka Cięcie -> Sekcja „Koszta cięcia blokowego”

Dostępne opcje do wyboru:

Metoda liczenia Kosztów cięcia formatek w bloku

 • Formatka – Ilość sztuk formatek.
 • Mb – Metoda liczenia według metrów bieżących.
 • Po obwodzie – Koszty cięcia według obwodu formatki.
 • Stała kwota – Stała doliczana kwota do każdego zamawianego bloku.

Brzegowanie Bloku na zewnątrz – Dodatkowy naddatek dodawany do każdej zewnętrznej krawędzi bloku.

Domyślny odstęp wewnętrzny – wartość odstępu dla jednego frontu w bloku tzn.wynikowy odstęp między dwoma frontami będzie dwa razy większy. Domyślny odstęp wewnętrzny nie może być mniejszy niż połowa rzazu piły. Który jest ustawiony w zakładce „Optymalizacja”.

Minimalny wymiar cięcia (w milimetrach) – Ustawienie minimalnego wymiaru boku frontu (0 oznacza brak).

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj przedział cen dla cięcia” pojawi się nowy rząd pustych pól w których można wprowadzić nowe ustawienia według uznania.

 • Grubość materiału (w milimetrach)
 • Ustawienia Wymiarów Od podanej grubości materiału.
 • Ustawienia Wymiarów Do podanej grubości materiału.
 • Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie (link) Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.
 • Kod usługi.

Zamawianie

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień będzie możliwe oznaczenie opcji „Cięcie blokowe” przy składaniu nowego zamówienia. Złóż zamówienie -> Zamówienie formatek.

Aby jednak była możliwość wyboru opcji „Cięcie Blokowe” potrzebny jest wybór rodzaju płyty.

 

Gdy płyta zostanie wybrana, należy zaznaczyć opcję „Ciecie blokowe„. Automatycznie pojawi się okno podczas którego można ustawić:

 • Ilość kolumn
 • Ilość Wierszy
 • Ułożenie płyty
 • Ilość kopii
 • Przerwę (w milimetrach)
 • Grubość okleiny
 • Wysokość formatki
 • Narzędzia (okleina):
  • Dookoła
  • Przód
  • Tył
  • Lewo
  • Prawo
  • Odpad

Formatki można łączyć oraz dzielić wedle uznania niebieskimi ikonami wewnątrz każdej z nich.

 • Strzałka pozioma – Dzieli zaznaczony element podłużnie na dwa tej samej wielkości.
 • Strzałka pionowa – Dzieli element w pionie.
 • Strzałka w dół – Łączy zaznaczony element w dół.
 • Strzałka w prawo – Łączy element w prawo.

Po ustawieniu należy zapisać klikając zielony przycisk „Zapisz„.

Po zapisaniu na dole w zamówieniu pojawi się lista elementów które zostały wygenerowane. W przypadku gdy chcemy utworzyć kolejny blok lub dodać dodatkowe formatki do optymalizacji potrzebne jest dodanie kolejnego pod-zamówienia klikając w przycisk „Dodaj kolejny zestaw formatek„.

  

Na tym etapie jest możliwość wyboru Zapisu oraz wysłania do optymalizacji lub zapisu bez wysyłania oraz Wyjścia / Anulowania zamówienia.

Uwaga: Wygenerowanie do formularza formatki z bloku nie można edytować ,należy powrócić do edycji poprzez kreator.