Testuj CNC

Opcjonalna funkcja dla administratora pozwalająca wyświetlić wszystkie formatki wraz z operacjami CNC w procesie składania zamówienia.

Aby wyświetlić formatki należy skorzystać z przycisku „Oblicz formatki”

Przydatną funkcją jest także okno wymiary i parametry w formie „dymku”, które pozwala na bieżąco edytować wymiary formatek. Aby je aktywować należy zaznaczyć check-box obok przycisku „Oblicz formatki”. 

Ważne: Po wprowadzeniu zmian w wymiarach oraz parametrach należy ponownie kliknąć „Oblicz formatki”

Pod każdą formatką znajduje się lista operacji CNC dla danej formatki, najeżdżając myszką na dany nawiert także wyświetla się informacja na jego temat.