Konfiguracja – Powiadomienia systemowe

W systemie eRozrys występują dwie wersje powiadomień systemowych

a. Podstawowa / domyślna – w której Administrator nie ma możliwości wyboru jakie powiadomienia mają być wysyłane ani edycji ich treści

b. Zaawansowana – dzięki której można edytować wszystkie szablony treści wysyłanych powiadomień do Klientów i Administratora.

W celu aktywacji wersji Zaawansowanej należy wejść w menu:
Admin -> Ustawienia -> Ustawienia modułów a następnie znaleźć pozycję:
„Zarządzanie mailami” i ustawić jej stan na „Aktywny:

Po aktywacji modułu pojawi się nowa opcja w menu:
Admin -> Ustawienia -> Treści powiadomień

Po wejściu w w/w pozycję menu widoczna będzie tabela zawierająca listę wszystkich możliwych powiadomień w systemie

  1. Informacja czy dane powiadomienie jest aktywne
  2. Edycja treści szablonu powiadomienia oraz możliwość jego aktywacji
  3. Przywrócenie domyślnej treści szablonu powiadomienia

Aby aktywować powiadomienie należy wejść w edycję treści a następnie zaznaczyć pole „aktywne” i zapisać zmiany

Dla każdego typu powiadomienia dostępna jest lista różnych zmiennych – w miejsce których zostaną podstawione pożądane informacje w momencie generowania powiadomienia