Powiadomienia SMS

Oferowane funkcje:

  • Możliwość informowania użytkowników o realizacji ich zamówienia za pomocą SMS.

  • Możliwość wyłączenia wysyłania wiadomości do danego użytkownika.

Konfiguracja:

Moduł powiadomień SMS jest obsługiwany poprzez integrację z zewnętrznym serwisem smsapi.pl. Należy na stronie serwisu stworzyć nowe konto, a następnie przekazać do osoby wdrażającej eRozrys login i hasło do serwisu.

W momencie ustawienia statusu zamówienia na "zrealizowany" automatycznie do użytkownika jest wysyłany SMS o treści "Witaj (nazwa użytkownika),  Twoje zamówienie nr (numer zamówienia) zostało zrealizowane. Zapraszamy po odbiór (nazwa oddziału).

Mamy możliwość wyłączenia wysyłania SMS-ów do danego użytkownika z poziomu edycji jego profilu. Należy wejść w ADMIN -> Użytkownicy systemu, następnie wejść w edycje profilu i w polu "wysyłaj SMS" wybrać opcję "nie".